Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe i podatkowe 222460-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Charakterystyka polskiego prawa finansowego. Pojęcie i prawny wymiar polityki finansowej. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

Prawo walutowe i dewizowe.

Dochody publiczne - klasyfikacja i charakterystyka. Instytucje prawa podatkowego, w tym pojęcie podatku, podatnika, płatnika. Ujęcie podatków w Konstytucji. System podatkowy.

Konstrukcje i podziały podatków - podatki państwowe/samorządowe, bezpośrednie/pośrednie, majątkowe/dochodowe/obrotowe, zharmonizowane/niezharmonizowane. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej. Tajemnica skarbowa

Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe: powstawanie i ich wygaśnięcie.

Odpowiedzialność za zobowiązanie i zaległości podatkowe. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta. Sukcesja podatkowa i odpowiedzialność osób trzecich.

Zabezpieczenie, wykonania zobowiązań, podatkowych.

Terminy płatności, zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

Ulgi w spłacie zobowiązań a pomoc publiczna.

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Podatki majątkowe. Podatek rolny, leśny, nieruchomości od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłaty publiczne i ich rodzaje. Opłata skarbowa.

Planowanie finansowe, budżet i procedura budżetowa, dług publiczny

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Finanse samorządu terytorialnego. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej JST

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek A, sala 213
Adam Olczyk szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala Aula IV
Dominik Gajewski szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala 316
Elżbieta Malinowska-Misiąg szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala 105
Magdalena Marucha-Jaworska, Jarosław Wierzbicki szczegóły
5 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala Aula III
Jakub Wisła, Tomasz Grzybowski szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0