Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencja na rynku energii w Unii Europejskiej 239090-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Energia w gospodarce globalnej

Ekonomiczne podstawy analizy w gałęziach sieciowych

Prawo konkurencji w Unii Europejskiej i zasady działalności gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego

Od monopolu do konkurencji na rynku energii: geneza koncepcji reform rynkowych w sektorach energetycznych

Zasady jednolitego rynku energii

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Rynek energii ze źródeł odnawialnych

Handel energią

Handel uprawnieniami do emisji CO2- konsekwencje dla funkcjonowania rynku energii

Konsument/Prosument na rynku energii

Analiza konkurencji na europejskim rynku energii

Ryzyko na rynku energii

Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje

Rola energii w budowaniu konkurencyjnej gospodarki europejskiej

Funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0