Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami (ACCA-P) 234490-S
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Cele finansowe i ich interesariusze w jednostkach nastawionych na zysk i typu non-profit. Związek zarządzania finansowego z rachunkowością finansową i zarządczą - charakter, specyfika, cele. Środowisko zarządzania finansowego (polityka makroekonomiczna, fiskalna, monetarna, stopy procentowej i kursu wymiany walut). (2 godziny)

Struktura rynków finansowych, rodzajów instytucji na rynku finansowym i system nadzoru nad rynkami finansowymi. (2 godziny)

Zarządzanie kapitałem obrotowym (w tym cykl środków pieniężnych oraz wskaźniki rotacji ważne w cyklu operacyjnym, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa). (2 godziny)

Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. (2 godziny)

Factoring i sekurytyzacja. (2 godziny)

Decyzje inwestycyjne i metody dyskontowe, opcyjne i inne w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych . Dyskontowanie przy stałym i zmiennym oprocentowaniu. (2 godziny)

Koszt kapitału vs stopy zwrotu z inwestycji . Model CAPM. Średni ważony koszt kapitału. (2 godziny)

Ryzyko operacyjne i finansowe. Dźwignia operacyjna i finansowa. (2 godziny)

Strategie finansowania aktywów. (2 godziny)

Model Du Pont i teorie optymalizowania struktur kapitału. Skutki podatkowe. Ryzyko bankructwa i koszty. (2 godziny)

Źródła i formy pozyskiwania krótko- i długoterminowego finansowania działalności (w tym: kredyty, . krótkoterminowe papiery wartościowe, leasing, private equity, venture capital, samofinansowanie, finansowanie hybrydowe - finansowanie typu mezzanine, transakcje futures). (4 godziny)

Metody wyceny wartości przedsiębiorstw (oparte o wartość aktywów, dochodów, przepływów środków pieniężnych i opcyjne). (2 godziny)

Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie przez tworzenie wartości (Mierniki MVA, EVA). (2 godziny)

Typy ryzyka finansowego (w tym walutowe, stopy procentowej) oraz instrumenty finansowe i techniki do zarządzania ryzykiem. (2 godziny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 co druga niedziela (parzyste), 17:10 - 18:50, sala 216
Zbigniew Krysiak, Jolanta Turek szczegóły
12 co druga niedziela (parzyste), 19:00 - 20:40, sala 216
Zbigniew Krysiak, Jolanta Turek szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0