Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość projektów (KnZP) 225050-D
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Specyfika i cechy rachunkowości projektów (wielookresowość, dostępność informacji w całym cyklu życia projektu, capeksowanie kosztów lub rozliczanie w koszty bieżącego okresu (z konsekwencjami), ciągła aktualizacja projektów, możliwość ustalania informacji na temat stopnia zaawansowania projektu i jego kosztów na dowolny moment jego realizacji). Umiejscowienie rachunkowości projektów w systemie informacyjnym rachunkowości. Rachunkowość finansowa a zarządcza; rachunek kosztów projektów.

Rodzaje projektów i sposób ich ujęcia w systemie rachunkowości. Prezentacja projektów w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości i sporządzonym według MSR/MSSF.

Gromadzenie informacji w systemie finansowo-księgowym. Rejestracja operacji gospodarczych, chronologiczne i systematyczne ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. Plan kont a koszty projektów

Zasady pomiaru kosztów, przychodów i wyników projektów

Kalkulacja kosztów projektu w tradycyjnych systemach rachunku kosztów, kalkulacja w oparciu o normatywy, koszty poniesione i marże, kalkulacja stawek rozliczeniowych, liczenie rezerwy projektowej na ryzyko.

Kalkulacja kosztów projektu w nowoczesnych systemach rachunku kosztów (rachunek kosztów działań, rachunek cyklu życia projektu)

Projekty - budowa środków trwałych - ujęcie w księgach, wycena i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

Projekty w prace badawcze i rozwojowe (+ case study) - ujęcie w księgach, wycena i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym. Kalkulacja kosztów i korzyści z projektu w krótkim i długim okresie czasu.

Projekty - budowa inwestycji w nieruchomości - ujęcie w księgach, wycena i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

Projekty w produkty o niepowtarzalnym charakterze (np. projekty wdrożeniowe systemów informatycznych) (+ case study) - ujęcie w księgach, wycena i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym u wykonawcy i nabywcy projektu

Kontrakty długoterminowe - specyfika podejścia do rozliczania przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych w UoR (+ KSR 3, KSR 8) i MSSF 15

Budżetowanie projektów na przykładzie kontraktów długoterminowych (+ case study)

Projekty budowlane w firmach świadczących usługi budowlane (+ case study) - usługi zakończone i niezakończone - ewidencja, wycena, prezentacja w sprawozdaniu finansowym. Usługi deweloperskie - zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym

Projekty (umowy) typu "stała cena", typu "time and materials", o cenach ryczałtowych i projekty (umowy) o cenę "koszty plus" w regulacjach rachunkowości

Rachunkowość projektów unijnych, ewidencja dotacji w księgach rachunkowych (+ case study)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 co drugi piątek (nieparzyste), 9:50 - 11:30, sala 322
Zuzanna Świerc szczegóły
12 co drugi piątek (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 322
Zuzanna Świerc szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0