Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa 121190-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Procent prosty. Dyskonto rzeczywiste proste. Równoważność stóp oprocentowania prostego. Rachunek czasu w matematyce finansowej.

Dyskonto handlowe. Równoważność stopy dyskontowej i procentowej. Weksle - dyskontowanie, równoważność, portfel weksli.

Procent składany. Kapitalizacja okresowa i ciągła. Okresowy czynnik oprocentowujący. Roczny czynnik oprocentowujący. Stopa efektywna.

Stopa nominalna. Równoważność stóp oprocentowania składanego. Dyskonto składane rzeczywiste.

Oprocentowanie zmienne w czasie. Stopa przeciętna przy oprocentowaniu okresowym i ciągłym. Inflacja, deflacja. Wzór Fischera, stopa realna.

Wartość kapitału w czasie. Model jednolitego wykładniczego oprocentowania. Aktualizacja wartości kapitału. Wartość obecna (PV), wartość przyszła (FV).

Zasada równoważności kapitałów. Formalny warunek równoważności przy oprocentowaniu okresowym i ciągłym.

Renta (ciąg płatności okresowych). Klasyfikacja rent. Początkowa i końcowa wartość renty (PV, FV).

Renta o ratach stałych. Czynnik oprocentowania i dyskontowania renty. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Renta odroczona. Renta nieskończona (wieczysta). Renta uogólniona.

Ocena decyzji inwestycyjnych. Aktualna wartość inwestycji netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Matematyczne aspekty obliczania i istnienia IRR.

Okres zwrotu (dyskontowany), średni czas trwania (duration). Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Modele ratalnej spłaty długów krótkoterminowych i długoterminowych. Zasada równoważności długu i rat. Schemat (tabela) spłaty.

Raty annuitetowe (stałej wysokości), raty o stałej części kapitałowej. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Niejednoznaczność RRSO przy oprocentowaniu prostym. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy piątek, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 209
Anna Gutkowska szczegóły
2 każda środa, 11:40 - 13:20, budynek A, sala 211
Arkadiusz Orzechowski szczegóły
3 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala Aula V
Anna Gutkowska szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0