Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 23 dni temu

Termin przyjmowania wniosków o akademik na rok akademicki 2016/17

Dotyczy tylko i wyłącznie studentów starszych roczników oraz studentów, którzy w roku 2016/17 będą na I roku studiów magisterskich po SGH (którzy w chwili obecnej są na III roku studiów licencjackich na SGH).

Wnioski o akademik na rok akademicki 2016/17 będą przyjmowane w terminie 4-23 maja 2016 r. Wnioski należy wypełnić w USOSweb i złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki" pokój nr 5), w godzinach pracy Sekcji:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.

Więcej informacji w zakładce Akademiki - Rekrutacja na stronie Sekcji Pomocy Materialnej

Stypendium rektora na sem. letni 2015/16 (wnioski złożone w dn. 15-29.02.2016) – odbiór decyzji DO DNIA 22.04.2016 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium rektora na sem. letni 2015/16, złożonych  w dniach 15-29.02.2016 dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 1 oraz nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 22.04.2016 DO GODZ. 12:00.  Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji, podany w dziekanacie. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie z poczty potwierdzenia odbioru listu.

Jednocześnie informujemy, iż w sem. letnim 2015/16 w stosunku do sem. zimowego 2015/16 zostały ustalone wyższe progi punktowe oraz obniżona kwota bazowa za 1 pkt.  

Rozdysponowanie w całości środków na stypendia socjalne na semestr letni 2015/16

Stosownie do § 17 ust. 6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta SGH (Załącznik do zarządzenia Rektora nr 62 z dnia 31 sierpnia 2015 r.) informujemy, iż po wydaniu decyzji do wniosków o stypendium socjalne, złożonych w terminie głównym, środki na stypendia socjalne na semestr letni roku akademickiego 2015/16 zostały już rozdysponowane w całości.

Stypendium socjalne na sem. letni 2015/16 (wnioski złożone w dn. 1-22.02.2016) – odbiór decyzji DO DNIA 11.04.2016 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium socjalne na sem. letni 2015/16, złożonych  w dniach 1-22.02.2016 dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 11.04.2016 DO GODZ. 12:00.  Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji, podany w dziekanacie. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie z poczty potwierdzenia odbioru listu.

Stypendium specjalne na sem. letni 2015/16 (wnioski złożone w dn. 1-22.02.2016) - odbiór decyzji DO DNIA 04.04.2016 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na sem. letni 2015/16, złożonych w dniach 1-22.02.2016 dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 04.04.2016 DO GODZ. 12:00. Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30
 • UWAGA: w dniu 25.03.2016 (piątek) Sekcja Pomocy Materialnej nie pracuje!

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie potwierdzenia odbioru z poczty.

Termin przyjmowania wniosków o stypendia na semestr letni 2015/16

Wnioski o stypendia na semestr letni 2015/16 będą przyjmowane w terminach

 • stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 01-22 lutego 2016r.
 • stypendium rektora: 15-29 lutego 2016r.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej

 • poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
 • wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.

Osoby, które składały wniosek o stypendium na semestr zimowy 2015/16 mogą wykorzystać część dokumentów, dołączonych do wniosku w poprzednim semestrze.
Prośbę o wykorzystanie dokumentów, dołączonych do wniosku w poprzednim semestrze, można pobrać ze stron DOS

Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne/socjalne zwiększone w semestrze zimowym 2015/16, muszą wypełnić NOWE oświadczenie o dochodach na semestr letni 2015/16!

Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach, dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów.

Niezbędnik USOS – od wypełniania wniosku po odbiór decyzji

Zachęcamy do zapoznania się z Niezbędnikiem USOS, w którym zawarte są informacje ułatwiające poruszanie się w systemie USOSweb podczas całej procedury stypendialnej.

Obsługa pozostałych spraw nadal w systemie ALBS

System USOS został uruchomiony w zakresie składania wniosków o akademiki i stypendia. Obsługa studiów (zapisy, oceny, zaliczenia itp.) jak dotychczas odbywa się w systemie ALBS poprzez Wirtualny Dziekanat.