Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2408 dni temu

Termin przyjmowania wniosków o akademik na rok akademicki 2016/17

Dotyczy tylko i wyłącznie studentów starszych roczników oraz studentów, którzy w roku 2016/17 będą na I roku studiów magisterskich po SGH (którzy w chwili obecnej są na III roku studiów licencjackich na SGH).

Wnioski o akademik na rok akademicki 2016/17 będą przyjmowane w terminie 4-23 maja 2016 r. Wnioski należy wypełnić w USOSweb i złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki" pokój nr 5), w godzinach pracy Sekcji:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.

Więcej informacji w zakładce Akademiki - Rekrutacja na stronie Sekcji Pomocy Materialnej

Stypendium rektora na sem. letni 2015/16 (wnioski złożone w dn. 15-29.02.2016) – odbiór decyzji DO DNIA 22.04.2016 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium rektora na sem. letni 2015/16, złożonych  w dniach 15-29.02.2016 dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 1 oraz nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 22.04.2016 DO GODZ. 12:00.  Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji, podany w dziekanacie. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie z poczty potwierdzenia odbioru listu.

Jednocześnie informujemy, iż w sem. letnim 2015/16 w stosunku do sem. zimowego 2015/16 zostały ustalone wyższe progi punktowe oraz obniżona kwota bazowa za 1 pkt.  

Rozdysponowanie w całości środków na stypendia socjalne na semestr letni 2015/16

Stosownie do § 17 ust. 6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta SGH (Załącznik do zarządzenia Rektora nr 62 z dnia 31 sierpnia 2015 r.) informujemy, iż po wydaniu decyzji do wniosków o stypendium socjalne, złożonych w terminie głównym, środki na stypendia socjalne na semestr letni roku akademickiego 2015/16 zostały już rozdysponowane w całości.

Stypendium socjalne na sem. letni 2015/16 (wnioski złożone w dn. 1-22.02.2016) – odbiór decyzji DO DNIA 11.04.2016 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium socjalne na sem. letni 2015/16, złożonych  w dniach 1-22.02.2016 dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 11.04.2016 DO GODZ. 12:00.  Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą na adres do korespondencji, podany w dziekanacie. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie z poczty potwierdzenia odbioru listu.

Stypendium specjalne na sem. letni 2015/16 (wnioski złożone w dn. 1-22.02.2016) - odbiór decyzji DO DNIA 04.04.2016 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na sem. letni 2015/16, złożonych w dniach 1-22.02.2016 dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 04.04.2016 DO GODZ. 12:00. Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 08:00-12:00
 • wtorek, czwartek: 12:15-15:30
 • UWAGA: w dniu 25.03.2016 (piątek) Sekcja Pomocy Materialnej nie pracuje!

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie potwierdzenia odbioru z poczty.

Termin przyjmowania wniosków o stypendia na semestr letni 2015/16

Wnioski o stypendia na semestr letni 2015/16 będą przyjmowane w terminach

 • stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 01-22 lutego 2016r.
 • stypendium rektora: 15-29 lutego 2016r.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Sekcji Pomocy Materialnej

 • poniedziałek/środa/piątek: 08:00-12:00
 • wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.

Osoby, które składały wniosek o stypendium na semestr zimowy 2015/16 mogą wykorzystać część dokumentów, dołączonych do wniosku w poprzednim semestrze.
Prośbę o wykorzystanie dokumentów, dołączonych do wniosku w poprzednim semestrze, można pobrać ze stron DOS

Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne/socjalne zwiększone w semestrze zimowym 2015/16, muszą wypełnić NOWE oświadczenie o dochodach na semestr letni 2015/16!

Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach, dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów.

 

WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO I SPECJALNEGO ZA 12.2015 ORAZ REKTORA ZA 10-12.2015

Lista wypłat stypendiów: socjalnego, specjalnego i zapomóg za grudzień 2015r. oraz rektora za październik-grudzień 2015r. została przekazana do kwestury do realizacji w dniu 21.12.2015.

Jeśli w zakładce USOSweb->stypendia-> przyznane stypendia widnieje komunikat "WYCOFANE", oznacza to, iż decyzja nie została jeszcze odebrana lub nie wróciła do nas zwrotka z poczty. Wypłata nastąpi dopiero po odbiorze decyzji lub powrocie zwrotki z poczty.

 

DECYZJE – STYPENDIUM REKTORA – DYŻUR KOMISJI STYPENDIALNEJ W DN. 09.12.2015 O GODZ. 19:00

W dniu 09.12.2015 /środa/ o godz. 19:00 w DS "Sabinki" sala nr 19 /sala konferencyjna/ odbędzie się dyżur Komisji Stypendialnej, dotyczący wydanych decyzji w sprawie stypendium rektora na sem. zimowy 2015/16.

Podczas dyżuru będzie można wyjaśnić wszelkie wątpliwości, dotyczące średniej, naliczonych punktów, itd.

Zachęcamy do przyjścia na dyżur Komisji, gdyż Sekcja Pomocy Materialnej nie udziela żadnych informacji odnośnie zasadności wydanych decyzji stypendialnych.

 

Stypendium rektora na sem. zimowy 2015/16 (wnioski złożone w dn. 5-13.11.2015) - odbiór decyzji DO DNIA 12.12.2015 DO GODZ. 14:00

Osoby, które składały wnioski o stypendium Rektora w terminie podstawowym, tj. 5-13.11.2015 i mają w USOSweb stan wniosku "Rozpatrzony (decyzja do odbioru)" są proszone o odbiór decyzji w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12.12.2015.

Decyzje można odebrać w Sekcji Pomocy Materialnej, DS "Sabinki" pokój nr 5 w n/w godzinach:

 • 8.12. wtorek 12:15-18:00
 • 9.12. środa 8:00-14:00
 • 10.12. czwartek 08:00-14:00
 • 11.12 piątek 12:15-18:00
 • 12.12. sobota 10:00-14:00

Po w/w terminie decyzje zostaną wysłane pocztą na adres stałego pobytu, podany w dziekanacie.

Wypłata stypendium nastąpi dopiero po osobistym odbiorze decyzji (lub po powrocie z poczty potwierdzenia odbioru listu).

 

Stypendium socjalne i specjalne na sem. zimowy 2015/16 (wnioski złożone w dn. 1-31.10.2015) - odbiór decyzji DO DNIA 02.12.2015 DO GODZ. 12:00

Decyzje w sprawie wniosków o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych na sem. zimowy 2015/16 złożonych w dniach 1-31.10.2015, dla tych osób, które mają stan wniosku „Rozpatrzony (decyzja do odbioru)”, są do odbioru w Sekcji Pomocy Materialnej (DS "Sabinki", pokój nr 5).

Decyzje należy odebrać DO DNIA 02.12.2015 DO GODZ. 12:00. Odbiór decyzji jest możliwy w godzinach:

 • Wtorek 01.12.: 12:15-15:30
 • Środa 02.12.: 08:00-12:00

Odebranie decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium. Po podanym wyżej terminie decyzje zostaną wysłane pocztą. Wypłata stypendium nastąpi dopiero po powrocie potwierdzenia odbioru z poczty.

 

Wnioski o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora będą przyjmowane od 5 listopada 2015 r. do 13 listopada 2015 r..

Wnioski należy składać w Sekcji Pomocy Materialnej w w/w terminie w godzinach:

 • poniedziałek/środa/piątek: 8:00-12:00
 • wtorek/czwartek: 12:15-15:30

lub wysłać pocztą.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sekcji Pomocy Materialnej.

 

Wnioski stypendialne

Wnioski o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

będą przyjmowane od 1 września 2015 r. do 28 września 2015 r.. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sekcji Pomocy Materialnej.

Wnioski o zapomogę można wypełnić w USOSweb od 1 września 2015 r. do końca semestru zimowego 2015/16.

Wnioski o akademiki

Wnioski o miejsce w Domu Studenta dla studentów pierwszego roku będą przyjmowane od 18 sierpnia 2015 r. do 14 września 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sekcji Pomocy Materialnej.

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0