Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Media Marketing Strategies 235311-S
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(20151 - 20242)
3 przedmioty do wyboru
EBI-MI-3-18
0.34
(20151 - ...)
3 przedmioty do wyboru
EBI-MI-3
0.34
(20151 - ...)
Analiza i zastosowania sieci społecznych w Internecie lub Strategie marketingowe w mediach społeczno
23120 lub 23531
1
(20221 - ...)
Strategie marketingowe w mediach społecznościowych
23531
1
(20151 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0