Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Derivatives Market 231231-D
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(20151 - 20242)
Derivatives Market
231231
1
(20201 - ...)
Rynek instrumentów pochodnych
23123
1
(20151 - ...)
rynek instrumentów pochodnych lub międzynarodowe rynki finansowe
23123 lub 22234
1
(20191 - ...)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0