Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia zarządzania zespołem pracowników przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235780-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Narzędzia zarządzania zespołem pracowników przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Narzędzie pozyskiwania pracowników zespołu w przedsiębiorstwie. Narzędzia budowy i formowania zespołu. Zarządzanie efektywnością i jakością pracy zespołu. Rozwój pracowników w zespole, coaching i mentoring. Motywowanie pracowników w zespole. Wprowadzanie zmian w pracy zespołu. Zarządzanie pracownikami w pracy projektowej. Zarządzanie zespołem rozproszonym. Derekrutacja pracowników.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest poznanie praktycznych narzędzi zarządzania zespołem pracowników w przedsiębiorstwach różnych branż i wielkości. Realizacja celu zajęć wymaga poznania szerokiego spektrum procesów i narzędzi determinujących dynamikę i efektywność pracy zespołowej, w oparciu o praktyczne przykłady z praktyki biznesowej. Po ukończeniu zajęć słuchacze zdobędą umiejętności projektowania rozwiązań z zakresu zarządzania zespołem (w tym: doboru pracowników i formowania zespołu, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktem, motywowania, kierowania rozwojem. Zdobędą ponadto umiejętności doboru właściwych narzędzi zarządzania zespołem do potrzeb konkretnej organizacji, kontekstu i możliwości danego zespołu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, red. naukowa M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014.

2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, red. naukowa M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz, Poltext, Warszawa 2009.

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, red. naukowa Ł. Sienkiewicz, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie pojęcia zespołu pracowników oraz zarządzania tym zespołem i potrafi wyjaśnić ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zna i potrafi wyjaśnić etapy formowania zespołu oraz zasady doboru pracowników do zespołu.

Zna zasady skutecznej komunikacji i budowania efektywności w zespole

Zna pojęcie kultury organizacyjnej i jej znaczenia w przedsiębiorstwie

Zna narzędzia rozwoju pracowników w zespole.

Umiejętności:

Potrafi wykorzystać zasady zarządzania zespołem oraz wyznaczać cele i zadania członkom zespołu

Umie właściwie dobrać narzędzia motywowania i zarządzania efektywnością pracowników zespołu.

Potrafi zaprojektować proces rozwoju pracowników zespołu, uwzględniając ich aspiracje i potencjał oraz możliwości organizacji.

Zna skuteczne sposoby rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktem w zespole pracowniczym

Kompetencje społeczne:

Rozwija umiejętność pracy w zespole oraz koordynacji pracy zespołu pracowników

Potrafi skutecznie komunikować cele zespołowe oraz ocenić stopień ich realizacji

Umie zadbać o rozwój własnych kompetencji i ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

ćwiczenia: 20.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.