Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235400-D Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo gospodarcze
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studia nad regulacjami prawnymi oraz instytucjami międzynarodowej współpracy gospodarczej. Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki środowiska prawnego w jakim działają podmioty prawa handlu międzynarodowego (WTO, ICC), finansów międzynarodowych (IMF, Komitet Bazylejski)i międzynarodowego prawa inwestycyjnego (ICSID, NAFTA), ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego governance gospodarczego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze źródłami międzynarodowych regulacji w obszarze współpracy gospodarczej, ich rolą w kształtowaniu porządku międzynarodowego i w stosunkach wewnątrzpaństwowych. Zakresem wykładu objęte są: - prawo finansów międzynarodowych, - ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych, - prawo handlu międzynarodowego, - governance gospodarczy, - prawo sankcji gospodarczych. Przedmiot ma współtworzyć, z innymi przedmiotami, wiedzę studenta o współczesnych wyzwaniach międzynarodowych stosunków gospodarczych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona regulacjom WTO, IMF, (Grupy) Banku Światowego oraz transgranicznych sieci regulacyjnych (np. Komitetu Bazylejskiego ds. nadzoru bankowego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

M. Menkes, Stosowanie sankcji gospodarczych w prawie międzynarodowym, Duet 2011.

M. Menkes, Uwarunkowania międzynarodowego governance finansowego [w:] Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, M. Czerwonka (red.), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014, ss. 141-156.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wyspecjalizowaną wiedzę na temat genezy i systematyki międzynarodowego prawa gospodarczego.

2. Student zna specyfikę środowiska prawnego w międzynarodowym obrocie gospodarczym i konsekwencji funkcjonowania na styku prawa publicznego i prywatnego.

3. Student dysponuje wiedzą na temat roli międzynarodowych organizacji gospodarczych, przede wszystkim WTO, IMF, oraz Grupy Banku Światowego.

4. Student wykazuje się pogłębioną znajomością międzynarodowych forów rozstrzygania sporów handlowych i inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICSID oraz ICC.

5. Student posiada wiedzę na temat wyzwań governance gospodarczego.

6. Student posiada wiedzę na temat zależności między międzynarodowym prawem gospodarczym i innymi obszarami prawa międzynarodowego publicznego.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny roli prawa w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

2. Student potrafi zinterpretować podział zakresów materialnych w międzynarodowym prawie gospodarczym.

3. Student posiada umiejętność przewidywania skutków prawnych włączenia się w międzynarodowy obrót gospodarczy.

4. Student jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim i zawodowym.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi formułować opinie dotyczące wpływu prawa na międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec w kontekście wyzwań globalizacji.

Student umie stosować instrumenty prawne do potrzeby realizacji własnych celów, w tym argumentacji - wypracowywania kompromisów.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.