Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235170-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rodzaje regionalnych ugrupowań handlowych (RTAs). Tendencje i przyczyny rozwoju RTAs. Skutki dla członków i dla państw spoza ugrupowania. Analiza porównawcza ugrupowań (UE, Europejski Obszar Gospodarczy, AFTA, ASEAN, integracja euroazjatycka). RTAs: bariera czy czynnik bliższej współpracy. Mechanizmy działania UE jako głównego ugrupowania integracyjnego (przepływ towarów, usług, pracowników, kapitału, relacje z krajami trzecimi)

Pełny opis:

Celem kursu jest wyjaśnienie słuchaczom przyczyn rosnącego znaczenia w świecie regionalnych ugrupowań integracyjnych (handlowych), mechanizmów ich działania oraz skutków dla państw członkowskich i pozostałych. Drugim celem jest wskazanie na diagnozę kryzysów trapiących UE, jako największe i najbardziej zaawansowane ugrupowanie handlowe, oraz przedyskutowanie perspektyw wyjścia z nich .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Warszawa PWE, 2013.

2. B. Hoekman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlowego. WTO. Zasady i mechanizmy negocjacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004.

Literatura uzupełniająca:

World Trade Report 2020.

Znaczenie preferencji celnych w imporcie UE, w: Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, wyd. BW Szczecin, 2014.

E. Kawecka-Wyrzykowska, Importance of Preferential Trade Agreements (PTA?s) for the EU and its Partners: The Case of the DCFTA with Georgia, in: The European Union and the Challenges of the New Global Context, ed. I. Tache, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę dotyczącą podstaw prawnych regionalnych porozumień handlowych określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

2. Student ma wiedzę na temat przyczyn i kanałów oddziaływania regionalnych porozumień handlowych.

3. Student ma wiedzę na temat skutków regionalnych porozumień handlowych dla państw członkowskich oraz gospodarki światowej,

Umiejętności:

1. Student ma umiejętność analizy potencjału rozwoju regionalnych porozumień handlowych w różnych częściach gospodarki światowej,

2. Student potrafi wskazać perspektywy pogłębienia współpracyw ramach regionalnych porozumień handlowych.

3. Student potrafi wskazać perspektywy zwiększenia korzyści w ramach regionalnych porozumień handlowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi formułować krytyczną ocenę analizowanych koncepcji i rozwiązań oraz jest w stanie formułować własne oceny.

2. Student wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.