Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Firm Strategies in International Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235111-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Firm Strategies in International Business
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Elective courses for ITH - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Internal and external determinants of firms' strategies in international business. Specific sources of firms' competitive advantages in international business. Business-level and corporate strategies in international markets. Management in international capital groups. International inter-firm relationships/networking and intra-firm relationships in multinational enterprise and their impact on firms' performance of the firm.

Pełny opis:

1. To develop students' skills in the analysis and evaluation of internal and external factors affecting firms strategy in international context.

2. Explaining the sources of firm's international competitive advantage and familiarizing students with specific characteristics of business and corporate strategies in international market.

3. Familiarizing the students with the concept of firms' international networking and providing insight into inter-and intra-organizational relationships and their importance for firm's performance in international business.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Verbeke International Business Strategy: Rethinking the Foundations of Global Corporate Success, Cambridge University Press, 2013.

Literatura uzupełniająca:

J. Dunning, S. Lundan, Multinational Enterprises in the Global Economy, 2nd ed. Edgar Elgar, Cheltenham 2009.

M.Peng, K. Meyer, International Business, 2nd ed. Cengage Learning 2016.

A.A. Thompson, A.J. Strickland, J.E. Gamble, Crafting and Executing Strategy, 17th ed., McGraw-Hill - Irwin, Boston 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. knows contemporary theoretical concepts in an area of international business and strategic management in the globalization context;

2. Student knows the determinants and sources of firms' international competitiveness (i.a. in the context of internationalization mode);...

3. Student knows the major strategic decisions areas in international business formulated on business (SBU)-level, firm-level and firm-network-level strategies and their implications for performance of the firm;...

4. Student understands the complexity of management issues in multinational enterprise, its sources, and strategic implications. ...

Umiejętności:

Student is capable to identify and to define various issues in an area of management in international business basing on theoretical background;

2. Student is able to implement the right tools for analysis and evaluation of operating conditions of the firm in the international business;

3. Student is able to identify the sources of international competitiveness of the firm and to assess the level of corporate competitiveness

4. Student is able to formulate and justify a business-level strategy, corporate strategy and network-level strategy in international business. .

Kompetencje społeczne:

1. Student is able to gather information from various international sources;

.2. Student is improving his/her abilities in class discussion and team work. ..

Metody i kryteria oceniania:

inne: 20.00%

egzamin testowy: 40.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska, Paweł Patyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0