Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje sektora finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234720-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Instytucje sektora finansowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

System finansowy. Sieć bezpieczeństwa finansowego. Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Arbitraż konsumencki. Biura informacji kredytowej i gospodarczej. Banki rozwoju. Giełdy papierów wartościowych i depozyty papierów wartościowych. Korporacje ubezpieczeń kredytów eksportowych. Fundusze poręczeniowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom szczegółowej wiedzy na temat struktury i funkcjonowania systemu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań instytucji sieci bezpieczeństwa oraz innych instytucji niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2019; W. Dębski, Rynek finansowy, PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Raporty roczne: European Central Bank, European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, ESMA), European Systemic Risk Board, Bank for International Settlements, Raport o sytuacji banków - Komisja Nadzoru Finansowego, Raport o stabilności systemu finansowego - Narodowy Bank Polski.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Objaśnić zasady funkcjonowania instytucji sieci bezpieczeństwa systemu finansowego.

2. Określić istotę działalności oraz zadania poszczególnych elementów systemu finansowego.

3. Rozumieć rolę otoczenia infrastrukturalnego sektora finansowego oraz znaczenie poszczególnych jego elementów.

Umiejętności:

1. Ocenić decyzje instytucji sieci bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce i ich wpływ na polski sektor finansowy ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

2. Zdefiniować rolę i znaczenie instytucji należących do wspomagającej infrastruktury rynku finansowego.

3. Interpretować wpływ elementów otoczenia prawnego na kształt i funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa finansowego.

Kompetencje społeczne:

1. Samodzielnie pozyskiwać dane statystyczne związane z polskim sektorem finansowym i jego otoczeniem infrastrukturalnym.

2. Wykazać umiejętności samodzielnej oceny uwarunkowań funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finasowego w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Jan Koleśnik, Marcin Mikołajczyk, Jerzy Pietrewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Jan Koleśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Koleśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Koleśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.