Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki ekonomiczne państw Unii Europejskiej z krajami słabo rozwiniętymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233860-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki ekonomiczne państw Unii Europejskiej z krajami słabo rozwiniętymi
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie krajów słabo rozwiniętych (KSR) na tle procesu globalizacji. Przyczyny i przejawy niskiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego KSR. Etapy ewolucji polityki ekonomicznej państw UE wobec krajów AKP. Wymiana handlowa UE-AKP. Pomoc rozwojowa UE dla KSR. Fair trade. Bezpośrednie inwestycje korporacji z UE w krajach AKP. Transfer wiedzy naukowo-technicznej UE-AKP. Migracje pracowników z KSR do UE. Polityka współpracy rozwojowej prowadzona przez Polskę wobec KSR.

Pełny opis:

Główne cele przedmiotu to:

1. Przekazanie wiedzy o specyficznych cechach grupy krajów słabo rozwiniętych (KSR), warunkujących niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów.

2. Zapoznanie z kierunkami ewolucji polityki ekonomicznej państw UE wobec KSR (ze szczególnym uwzględnieniem krajów AKP).

3. Wykształcenie umiejętności analizy stosunków handlowych i pomocy rozwojowej UE dla KSR.

4. Zapoznanie z rolą ekspansji inwestycyjnej europejskich korporacji transnarodowych w KSR.

5. Wykształcenie umiejętności analizy przepływów wiedzy naukowo-technicznej z państw UE do KSR oraz migracji pracowników z KSR do UE.

6. Przekazanie wiedzy o wpływie członkostwa Polski w UE na stosunki gospodarcze Polski z KSR.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(1) J.Modrzyńska, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2014; (2) G. Mazur, Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy, Difin, Warszawa 2013; (3) K. Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013; (4) P. Bagiński, Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się, CEDEWU.PL Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009; (5) European Commission, ACP-EU Partnership Agreement (Cotonou Agreement Revised 2010), Brussels 2012 (6) European Commission, 2019 Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for financing external actions in 2018, Luxembourg 2019.

Literatura uzupełniająca:

(1) UNCTAD, The Least Developed Countries Report 2020, United Nations 2020; (2) S.Hickey, K.Sen, B.Bukenya (red.), The Politics of Inclusive Development, Oxford University Press, New York 2015; (3) UNCTAD, World Investment Report 2020 - international production beyond the pandemic, New York/Geneva 2020; (4) P.Kugiel, D.Wnukowski, Przyszłość partnerstwa UE-AKP po 2020 r. - perspektywa Polski, PISM, Warszawa 2015; (5) Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011.1386 z późn. zm.; Dz.U. 2019.291 t.j.); (6) Polska Współpraca Rozwojowa - Raport Roczny 2018 (jak również wcześniejsze raporty), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student pozna istotę niskiego poziomu rozwoju ekonomiczno-społecznego KSR oraz skalę i przyczyny ubóstwa ludności tych krajów.

Student pozna główne fazy i kierunki ewolucji polityki UE wobec krajów AKP.

Student zrozumie rolę stosunków handlowych, współpracy finansowo-inwestycyjnej i naukowo-technicznej z UE w życiu gospodarczym KSR.

Student pozna specyfikę stosunków ekonomicznych Polski z krajami AKP.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować podstawowe cechy odróżniające KSR od krajów gospodarczo wysoko rozwiniętych.

Student potrafi analizować zakres i charakter różnych form powiązań gospodarczych Unii Europejskiej z KSR.

Student potrafi formułować zalecenia dotyczące usprawnienia wzajemnej współpracy gospodarczej pod adresem władz UE, państw członkowskich tego ugrupowania integracyjnego oraz rządów KSR.

Student potrafi opracować rekomendacje dotyczące współpracy gospodarczej Polski z krajami AKP.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, jak również rozwijać je interdyscyplinarnie.

Student prawidłowo identyfikuje dylematy związane z pomocą rozwojową świadczoną przez kraje rozwinięte na rzecz KSR.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.