Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intercultural Encounters in Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233341-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Intercultural Encounters in Tourism
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for ITH - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The introductory part of the seminar discusses fundamental concepts from the field of communication, culture and cross-cultural contacts. The core part of the seminar explores the multidimensional phenomenon of intercultural communication, not only in the specific, guest-host relationship within the tourism industry but also more broadly from the critical, post-colonial, multicultural perspective.

Pełny opis:

The course is designed to give the students an opportunity to develop their intercultural competence required in professional context. By studying fundamental intercultural communication issues in general and its particular aspects in tourism, students develop their skills of understanding cultural phenomena and processes, identifying cultural challenges in tourism and applying this knowledge in the tourism industry.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Reisinger Y., Turner L., Cross-cultural behaviour in Tourism: Concepts and Analysis, Butterworth-Heinemann, 2002.

Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005;

Literatura uzupełniająca:

Ćwiklińska J., Wpływ procesów globalizacyjnych na naturę kontaktów międzykulturowych w turystyce, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 257-280.

Ćwiklińska J., Tourism as a social phenomenon of intercultural contacts: from modern to postmodern views, w: Geography and Tourism: European Experience, Proceedings of III International Scientific Conference, Lviv 2009, s. 251-261.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Upon successful completion of this course, students should be able to:

1. describe the process of communication, its variables and models; identify types, forms and systems of communication;

2. define the culture and characterize its elements, interpret the nature of national cultures on the basis of typologies described in literature;

3. explain the nature of cross-cultural contacts in tourism.

Umiejętności:

Upon successful completion of this course, students should be able to:

1. define the forms of cultural attractiveness for a particular tourist destination;

2. analyze the stages of cross-cultural contacts development in tourism and identify the cultural threats for destinations, resulting from the development of tourism;

3. apply the cultural diversity knowledge in the effective management of tourist industry entity;

4. design and promote a tourist product, taking into consideration cultural diversity rules.

Kompetencje społeczne:

Upon successful completion of this course, students should be able to:

1. read comprehensively specialist texts on intercultural communication;

2. formulate and justify their own opinions on crucial issues concerning cross-cultural contacts in tourism as well present and interpret opinions and conceptions of others;

3. develop their own cultural sensitivity.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0