Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232650-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MEN
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MIS
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Klasyfikacja fuzji i przejęć oraz motywy ich podejmowania. Uczestnicy rynku fuzji i przejęć. Charakterystyka przebiegu transakcji. Aspekty finansowe i prawne fuzji i przejęć. Charakterystyka wybranych fuzji i przejęć.

Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z procesami fuzji i przejęć, które zmieniają istotnie strukturę władztwa kapitałowego w gospodarce. Istotna cześć wykładu zostanie poświęcona wpływowi transakcji konsolidacyjnych na wartość przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009; J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2014; M.Lewandowski (red.), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001; G.Aniszewska, Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Szymański, B. Nogalski, Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011; Z.Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; Harvard Business Review. Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006; R.Machała, Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć czym są fuzje i przejęcia, jak wpływają one na przeobrażanie działalności współczesnych przedsiębiorstw.

Student powinien wiedzieć, jakie są metody i zasady wyboru przedsiębiorstwa celu fuzji lub przejęcia.

Student powinien wiedzieć jakich dokonuje się analiz w procesie przejmowania kontroli nad innym przedsiębiorstwem oraz jakie są miary efektywności transakcji fuzji i przejęć.

Umiejętności:

Student powinien umieć oceniać szanse i zagrożenia wynikające z procesów fuzji i przejęć.

Student powinien umieć przeprowadzić analizę konkretnych przypadków fuzji i przejęć.

Student powinien znać i umieć scharakteryzować poszczególne etapy procesu zakupu i sprzedaży przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

Student powinien rozumieć procesy fuzji i przejęcia zarówno w zakresie technicznym, jak i w wymiarze dotyczącym zasobów ludzkich.

Student w ramach rozwiązywania case studies powinien wykazywać zarówno umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz i wnioskowania, jak również potrafić efektywnie pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek, Michał Wrzesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Gębski, Joanna Korpus, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.