Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy innowacyjne w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232460-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Systemy innowacyjne w gospodarce światowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Narodowy system innowacji (NSI), jego podstawowe elementy. Modele NSI we współczesnej gospodarce światowej: porównanie USA, krajów UE, Japonii i Chin. Narodowy system innowacji w Polsce: zalety i wady. Globalizacja działalności innowacyjnej i otwieranie się NSI. Korzyści i koszty internacjonalizacji NSI. Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności gospodarek. Różne koncepcje polityki innowacyjnej: porównanie doświadczeń wybranych krajów.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z koncepcją innowacyjności gospodarek, metodami jej pomiaru i różnorodnością systemów innowacji w gospodarce światowej. Kształtowanie umiejętności oceny funkcjonowania systemów innowacji i wnioskowania na temat pożądanych celów i narzędzi polityki innowacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.A.Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012.

M.A. Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2014.

M. Mazzucato, Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities, Industrial and Corporate Change, 2018, Vol. 27, No. 5, 803?815, doi: 10.1093/icc/dty034

Literatura uzupełniająca:

M.A. Weresa, (red.) Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014;

C. Freeman, Continental, national and sub-national innovation systems-complementarity and economic growth,

Research Policy, 31, 2002.

Bianchini S, Llerena P, SofiaPatsali, (2019), Demand-pull innovation in science: Empirical evidence

from a research university's suppliers, Research Policy (2019), https://doi.org/10.1016/j.repolx.2019.100005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie koncepcję narodowych systemów innowacji.

2. Student rozumie cechy charakterystyczne systemów innowacji w różnych państwach....

3. Student zna metody pomiaru i wskaźniki używane do oceny poziomu innowacyjności gospodarki oraz ewaluacji narodowych systemów innowacji.

Umiejętności:

1. Student potrafi identyfikować i interpretować czynniki innowacyjności.

2. Student potrafi ocenić i porównywać narodowe systemy innowacji.

3. Student posiada umiejętność analizowania poszczególnych elementów systemów innowacji.

Kompetencje społeczne:

1. Student ma kompetencje w zakresie samodzielnego rozszerzania wiedzy o innowacyjności różnych gospodarek

2. Student ma kompetencje dotyczące pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

referaty/eseje: 25.00%

inne: 5.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.