Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232340-S Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-HR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program przedmiotu zakłada przekazanie treści związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa jako procesem restrukturyzacji biznesu. W trakcie zajęć zostaną omówione, przeanalizowane i przedyskutowane najważniejsze kierunki zmian współczesnego biznesu wynikające z procesu cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty transformacji cyfrowej jako wiodącego trendu kształtującego kierunek restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw. Po ukończeniu zajęć studenci będą znali obszary zmian cyfrowych w przedsiębiorstwie i charakter tych zmian. Studenci będą także rozumieli znaczenie transformacji cyfrowej dla współczesnego biznesu oraz przedsiębiorstw w przyszłości, a także potrafili wykorzystać wiedzę do przygotowania planu zmian organizacyjnych wynikających z procesów cyfryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D.L. Rogers, The Digital Transformation Playbook, Columbia University Press, 2016

D.R.A. Schallmo, C.A. Williams, Digital Transformation Now, Springer 2018

G. Mazurek, Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu. PWN 2019

T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH 2013

Literatura uzupełniająca:

T. Doligalski (red.), Modele biznesu w internecie, PWN 2014

W. Paprocki, Digital Economy as an Environment for Virtual Platform Operations, Journal of Management and Financial Sciences, vol X, iss. 30, Dec. 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę na temat istoty transformacji cyfrowej gospodarki i biznesu.

Student rozumie skutki procesów cyfryzacji dla działalności gospodarczej.

Student wie, których obszarów biznesowych dotyczą najgłębsze zmiany transformacji cyfrowej i co jest istotą tych zmian.

Umiejętności:

Student potrafi zdiagnozować poziom dojrzałości cyfrowej organizacji i zaproponować kierunki zmian.

Student potrafi przygotować plan zmian związanych z transformacją cyfrową w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji

Student potrafi przygotować założenia strategii przedsiębiorstwa związane z procesem transformacji cyfrowej

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje umiejętność pracy własnej oraz pracy w zespole.

Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu transformacji cyfrowej w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 40.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 60.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Albert Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Albert Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bołtuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.