Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 232120-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność regionów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Określenie istoty konkurencyjności regionu, tj. przedmiotu, sposobu i podmiotów ją kształtujących, ujętej poprzez pryzmat rywalizacji, jak i współpracy (kooperencji). Przedstawienie czynników rzutujących na konkurencyjność regionów w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarczej. Omówienie metod pomiaru konkurencyjności i możliwości ich praktycznego zastosowania.

Pełny opis:

Pokazanie na czym polega konkurencyjność regionów oraz prezentacja czynników ją warunkujących. Określenie, w jaki sposób można wpływać na poziom konkurencyjności i wykorzystywać źródła przewagi konkurencyjnej w procesie rozwoju regionalnego w warunkach postępującej globalizacji i międzynarodowej integracji regionalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Problemy gospodarki międzynarodowej, krajowej i regionalnej /redakcja naukowa Janusz Korol, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

A.Szromik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, red.

T.Markowski, D.Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Literatura uzupełniająca:

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J.Chądzyński, A.Nowakowska, Z.Przygodzki, CeDeWu.PL, Warszawa 2007; Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z.Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie na czym polega konkurencyjność regionów (jednostek przestrzennych różnego typu), jakie są przyczyny i formy przejawiania się jej zróżnicowania.

Student zna podstawowe kategorie dotyczące konkurencyjności regionów i jej uwarunkowań.

Student zna uwarunkowania konkurencyjności w odniesieniu do regionów (na różnym poziomie taksonomicznym) - umie je zidentyfikować.

Student zna sposoby kształtowania i dyskontowania konkurencyjności regionów różnego typu.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować źródła konkurencyjności i bariery jej wzrostu oraz rozwiązywać problemy będące konsekwencją identyfikacji zagrożeń konkurencyjnych.

Student potrafi analizować czynniki wpływające na kształtowanie konkurencyjności i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej regionów.

Student umie ocenić poziom konkurencyjności regionów i formułować wnioski w tym zakresie.

Kompetencje społeczne:

Student dostrzega pozytywne relacje pomiędzy zróznicowaniem kulturowym a konkurencyjnością regionów.

Student docenia rolę przedsiębiorczości środowisk lokalnych (organizacji społecznych, władz samorządowych, jednostek) w kształtowanie ładu społecznego, ekonomicznego i przestrzennego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.