Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska wobec europejskiej transformacji klimatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231660-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska wobec europejskiej transformacji klimatycznej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione będą zagadnienia związane ze stanowiskiem Polski i polskich przedsiębiorstw wobec europejskiej transformacji klimatycznej, w tym Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Szczególny nacisk będzie położony na kwestie związane z górnictwem, energetyką, przemysłami energo- i zasobochłonnymi, transportem i budownictwem oraz rolnictwem. Szczegółowo przeanalizowany będzie wpływ transformacji klimatycznej na bliższe i dalsze otoczenie polskich przedsiębiorstw działających w omawianych dziedzinach gospodarowania, a ponadto takie kwestie, jak zagrożenie ucieczką emisji i graniczny podatek węglowy, oczekiwania przedsiębiorstw wobec polskiego rządu i Unii Europejskiej, możliwości finansowania przemian w polskich przedsiębiorstwach oraz perspektywy transformacji klimatycznej w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze stanowiskiem Polski, w tym w szczególności polskich przedsiębiorstw, wobec realizowanej w UE transformacji klimatycznej, w tym wobec Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Zaprezentowane będą nie tylko oficjalne stanowiska, ale przede wszystkim działania podejmowane w sferze realnej, a mające na celu konieczne dostosowania. Studenci poznają wyzwania i szanse związane z transformacją klimatyczną w Polsce i całej Unii Europejskiej. Ponadto zapoznają się z możliwymi sposobami finansowania proekologicznej transformacji polskich regionów i przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Komisja Europejska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, COM(2013) 216 wersja ostateczna, 16.04.2013.

Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 wersja ostateczna, 11.12.2019.

Dokumenty Komisji Europejskiej wprowadzające w życie postanowienia Europejskiego Zielonego Ładu.

M. Błaszczuk-Zawiła, Poland and the European Green Deal amidst the pandemic, [in:] 'The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland', ed. Jerzy Menkes, Magdalena Suska, Routledge (w przygotowaniu).

Literatura uzupełniająca:

Raporty Komisji Europejskiej, ośrodków analitycznych, stowarzyszeń/zrzeszeń przedsiębiorców, przedsiębiorstw odnoszące się do europejskiej transformacji klimatycznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane procesy zachodzące w Unii Europejskiej i ich wpływ na gospodarkę Polski.

Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie główne tendencje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Student zna i rozumie wpływ zmian klimatycznych na warunki funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, w szczególności w Polsce.

Umiejętności:

Student potrafi prowadzić debatę na tematy związane z europejską transformacją klimatyczną i jej wpływem na międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Student potrafi współdziałać z innymi członkami grupy przy realizacji prac zespołowych.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do dokonywania oceny i krytycznej analizy problemów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju Polski i Unii Europejskiej.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści odnoszących się do zagadnień związanych z transformacją klimatyczną w Polsce.

Student jest gotów sięgać po opinie ekspertów (także międzynarodowych) na potrzeby rozwiązania postawionego problemu.

Student jest gotów myśleć w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 40.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.