Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie konkurencji i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231420-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategie konkurencji i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Motywy, uwarunkowania i strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynek UE. Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Metody gromadzenia i analizy danych marketingowych na potrzeby ekspansji międzynarodowej. Metody i narzędzia kształtowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Skala i zakres aktywności polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Polityka państwa a internacjonalizacja działalności polskich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

1. Przekazanie wiedzy o makro uwarunkowaniach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do UE.

2. Wykształcenie umiejętności analizy makrootoczenia przedsiębiorstw.

3. Wykształcenie umiejętności analizy uwarunkowań konkurencyjnych działalności polskich przedsiębiorstw.

4. Przekazanie wiedzy o strategiach konkurowania polskich przedsiębiorstw.

5. Wykształcenie umiejętności analizy i oceny zachowań konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw.

6. Wykształcenie umiejętności analizy i oceny strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Wpływ makrootoczenia na funkcjonowanie i możliwości ekspansji polskich przedsiębiorstw.

Instytucjonalne bariery prowadzenia działalności w Polsce. Charakterystyka nabywców z krajów UE. Ich możliwości finansowe, preferencje, zwyczaje zakupowe. Charakterystyka polskich przedsiębiorstw i poziom ich innowacyjności. Strategie konkurencji kosztowo-cenowej i strategie dyferencjacji. Strategie dywersyfikacji oraz integracja pionowa polskich przedsiębiorstw. Zakres i formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 4, PWE, Warszawa 2009;

2/ Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007;

3/ M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007;

4/ Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, OW SGH, Warszawa 2006

5/ Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, red. J.W. Wiktor, P. Chlipała, PWE, Warszawa 2012;

6/ W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011

Literatura uzupełniająca:

1/ Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. J. Pietrewicz, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2014;

2/ I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004;

3/ A. Sitko-Lutek, Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

4/ P. Elkin, Planowanie i strategie biznesowe, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. zna makro uwarunkowania działania przedsiębiorstw na rynku UE oraz podstawowe konkurencyjne uwarunkowania działania przedsiębiorstw na rynku UE,

.Student:

2. rozumie koncepcję konkurencyjności przedsiębiorstw i jej determinanty wewnętrzne oraz zna sposoby tworzenia przewag konkurencyjnych i strategie konkurowania polskich przedsiębiorstw na rynku UE,

Student:

3. rozumie główne strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstw i możliwości ich wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student:

1. umie zidentyfikować istotne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku UE oraz umie przeprowadzić analizę szans i zagrożeń zarówno na poziomie makro, jak również branżowym,

Student:

2. umie przeprowadzić analizę zasobów i sprawności strategii konkurowania,

Student:

3. umie ocenić skuteczność różnych wariantów strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Kompetencje społeczne:

Student:

1/ potrafi wykorzystać wiedzę zdobywaną w ramach tego, jak też innych przedmiotów i dostrzegać potrzebę ciągłego jej aktualizowania także po zakończeniu formalnego procesu kształcenia,

Student:

2. umie pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

referaty/eseje: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Żelazko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Żelazko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Żelazko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.