Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic Diplomacy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223201-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic Diplomacy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The lecture deals with the issues of modern economic diplomacy in a broader context. It covers not only the system of organization, functioning, role and effectiveness of diplomatic services in promoting the economic interests of the state, but also the place of international institutions in economic diplomacy.

Pełny opis:

The lecture deals with the issues of modern economic diplomacy in a broader context. It covers not only the system of organization, functioning, role and effectiveness of diplomatic services in promoting the economic interests of the state, but also the place of international institutions in economic diplomacy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

N. Bayne, S. Woolcock, What is Economic Diplomacy? The New Economic Diplomacy: Decision making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire 2003 (or 2011).

Literatura uzupełniająca:

P. van Bergeijk, Economic Diplomacy and the Geography of International Trade, Edward Elgar Publishing Inc, Massachusetts 2009; H. Ruel, Commercial Diplomacy and International Business: A Conceptual and Empirical Exploration, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2012; E. Molendowski, The economic diplomacy of Poland: the origin and the evolution of the organisational model and tasks during the transformation period, International Business and Global Economy 2018, 37, pp. 128?141; H. Nyga-Łukaszewska; Grażyna Wojtkowska-Łodej; Convergence or divergence of the European Union's energy strategy in the Central European countries?, CES Working Papers (CESWP), 2019; ISSN 2067 - 7693; 91-110; H. Nyga-Łukaszewska, Energy security perspectives : Poland vs Germany, [in:] 15 lat wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej : osiągnięcia i aktualne wyzwania dla polskiej i niemieckiej polityki gospodarczej = 15 Jahre gemeinsam in der Europäischen Union : Errungenschaften und gegenwärtige Herausforderungen für die polnische und deutsche Wirtschaftspolitik, J. Wandel, K. Kamińska (eds.), SGH, 2020, pp. 113-132; ISBN 978-83-8030-362-1; H. Nyga-Łukaszewska, T. Napiórkowski, Does Energy Demand Security Affect International Competitiveness? Case of Selected Energy-Exporting OECD Countries, Energies, 2022, ISSN 1996-1073, 1-19, DOI:10.3390/en15061991; E. Szczech-Pietkiewicz, Competitiveness of Cities and Their Regions in Poland ? Changes in the Light of the Growth Pole Concept, [W:] Core-Periphery Patterns across the European Union: Case Studies and Lessons from Eastern and Southern Europe, A. Duarte, G. C. Pascariu (eds.), Bingler, West Yorkshire: Emerald Publishing Limited, 2017, pp. 233 - 247. ISBN 978-17-8714-496-5.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Students know basic models of the economic and trade diplomacy in the world.

Students know basic challenges of the economic and trade diplomacy on the global, regional and bilateral level.

Students are aware of tools used in economic diplomacy.

Students know and understand the role of various actors in economic diplomacy.

Students know what role economic diplomacy plays in the contemporary world economy

Umiejętności:

Students can evaluate the effectiveness and efficiency of economic and trade diplomacy for entrepreneurs.

Students are able to explain the tools and tasks of modern economic diplomacy on a multilateral level (regional, global, local) and in a bilateral dimension.

Students are able to plan and conduct a stakeholders-wide campaign in the field of economic/public diplomacy.

Students acquire abilities of structured thinking and acting within the state interests framework

Kompetencje społeczne:

Students recognize problems of economic and historical-cultural background behind economic diplomacy

Students distinguish professional and personal profile of the economic/trade diplomat

Students are able to critically assess information from different sources

Students can work in a multicultural group

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0