Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Querrying, Data Presentation, Data Visualisation and Reporting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223101-D Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Querrying, Data Presentation, Data Visualisation and Reporting
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for AAB - masters
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Within the subject the following topics will be discussed: methods of data visualisation, visualisation tools, visual data exploration, visualisation of spatial data, building interactive visualisations. Subject contains lectures and practical exercises concerning visual data exploration and building different kind of visualisations.

Pełny opis:

The goal of these classes is to discuss different methods of data visualisation and visual data exploration using different tools.

Literatura:

Literatura podstawowa:

N. Yau, Data points: visualization that means something, Indianapolis, Ind., Wiley, 2013; N.C. Yau, Visualize this the FlowingData guide to design, visualization, and statistics, Indianapolis, Ind. Wiley, 2011; J. Maindonald, Data analysis and graphics using R': an example-based approach, Cambridge UK; New York: Cambridge University Press, 2003.

Literatura uzupełniająca:

N.P.N. Iliinsky, J. Steele, Beautiful visualization: looking at data through the eyes of experts, Beijing u.a.: O'Reilly, 2010; S. Murray, Interactive data visualization for the web: an introduction to designing with D3, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2013; T. Segaran, J. Hammerbacher, Beautiful data: the stories behind elegant data solutions, Sebastopol, California etc., O'Reilly, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should:

1. know and undarstand visualization methods and tools.

2. know and understand methods and tools of visual data exploration.

3. know types of charts and their selection method.

Umiejętności:

Student should be able:

1. gather and prepare data for visualization.

2. to make data visual exploration.

3. build different types of charts : static and dynamic.

4. represent the spatial data.

5. build interactive visualizations.

Kompetencje społeczne:

Student should be able to:

1. communicate topics concerning data presentation and visualization.

2. understand ethical aspects of data presentation and visualization.

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.