Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221920-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia zaawansowana
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i modelami makroekonomicznymi na poziomie zaawansowanym. Kurs poszerzy wiedzę z zakresu narzędzi analizy makroekonomicznej, w tym o podstawowe techniki modelowania, wprowadzone na wcześniejszych etapach kształcenia. Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili zastosować teorię makroekonomiczną do analiz kluczowych zagadnień ekonomicznych i skonfrontować przewidywania modeli z empirycznymi regularnościami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Benassy, J.-P. (2011), Macroeconomic Theory. Oxford University Press;

Ljungqvist, L. and T. J. Sargent (2004), Recursive macroeconomic theory, 2nd Edition, MIT Press;

Romer, D. (2005), Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill/Irwin, 3rd Edition.

Wickens, M. (2008), Macroeconomic Theory. A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton University Press

Literatura uzupełniająca:

Wybór artykułów naukowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać główne prawidłowości makroekonomiczne (fakty stylizowane) w krótkiej, średniej i długiej perspektywie.

Rozumieć nowoczesne metody badawcze.

Rozumieć narzędzia matematyczne stosowane w nowoczesnych modelach makroekonomicznych.

Umiejętności:

Przeprowadzenie analizy makroekonomicznej opartej na solidnych podstawach teoretycznych i empirycznych.

Zastosować nabytą wiedzę do interpretacji zaobserwowanych procesów makroekonomicznych i prawidłowości.

Czytanie ze zrozumieniem makroekonomicznych artykułów naukowych.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność zabierania głosu w dyskusji na tematy makroekonomiczne.

Tłumaczenie w sposób zrozumiały zależności makroekonomicznych obserwowanych we współczesnych gospodarkach.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski, Andrzej Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski, Andrzej Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.