Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Services in the Global Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220481-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Services in the Global Economy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Characteristics and development of the services sector. Innovations in the services sector. The importance of services in the economy. International trade in services. Methods of measurement of trade in services. Liberalization of trade in services. Foreign direct investment and offshoring in the services sector. Students work individually and in teams.

Pełny opis:

The aim of the course is to discuss the growth of the role of services in the global economy, the EU and Poland. Their role in determining the country's competitiveness will be emphasized. World and EU trends in international trade in services, offshoring and multilateral trade liberalization will be presented. Students will work with trade databases. Classes include active participation of students through their involvement in the individual and team projects.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.M. Kowalski, M.A. Weresa (red.), Poland. Competitiveness Report 2020. Focus on Service Sector, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020; A. Kuźnar, Value creation in the service economy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 ; A Handbook of International Trade in Services eds. Aaditya Mattoo, Robert M. Stern, Gianni Zanini, Oxford University Press, New York, 2008

Literatura uzupełniająca:

A. Kuźnar, E. Chilimoniuk-Przeździecka, Services in global value chains - emerging markets perspective, Journal of Management and Financial Sciences, nr 26/2016; M. Amiti, S.-J. Wei, Service Offshoring and Productivity: Evidence from the US, World Economy, 2009; Robert C. Feenstra, Offshoring in the Global Economy: Microeconomic structure and Macroeconomic Implications, MIT Press, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Knowledge of factors influencing the increasing role of services in global economy

Knowledge of the impact of services on country's competitiveness

Knowledge of trends in international trade in services and its liberalisation

Knowledge of rules and effects of services integration in the framework of the European Union

Knowledge of practical aspects concerning offshoring of services

Umiejętności:

Ability to demonstrate comprehension of economic and political factors influencing the development of the service economy

Ability to use theoretical knowledge regarding the role of services in global economy in practice

Ability to select and use the key techniques of economic research on international trade in services

Kompetencje społeczne:

Ready to share knowledge and work in teams

Ready to publicly present the results of research - both orally and in writing

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

inne: 40.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.