Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

External and Internal Audit (FAP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220151-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: External and Internal Audit (FAP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for FAP - masters
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

This course examines the design, installation and maintenance of appropriate processes. It focuses on the review and control of operations in an organisation. Professional ethics as they apply to accountants working in public practice and in business; the risk assessment and the response to assessed risks for external auditors; the role of internal audit in risk management and corporate governance; internal controls and audit evidence are topics which are examined in detail.

Pełny opis:

1. Understand the nature, purpose and scope of auditing and internal review, including the role of external audit and its regulatory framework, and the role of internal audit in providing assurance on risk management and on the control framework of an organization.

2. Discuss and apply the requirements of relevant International Standards on Auditing.

3. Identify risks, describe the procedures undertaken in the planning process, plan work to meet the objectives of the audit or review assignment and draft the content of plans.

4. Describe and evaluate accounting and internal control systems.

5. Explain and evaluate sources of evidence (including sampling and analytical procedures) and design programs for audit and review assignments.

6. Evaluate and discuss findings, investigate inconsistencies, modify the work program as necessary, review subsequent events, and justify and prepare appropriate reports for users within and external to the organisation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kaplan Publishing Foulks Lynch:

ACCA F8, Study Text, and Exam Kit.

Literatura uzupełniająca:

Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements: Part I 2008 edition and Part II 2009 edition issued by IFAC.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

1. knows the process of auditing.

2. is able to differentiate between internal and external audit.

3. knows what the role of an auditor is and will be able to identify risks.

Umiejętności:

Student is able to

1. understand the nature, purpose and scope of auditing and internal review.

2. evaluate and discuss findings, investigate inconsistencies, modify the work program as necessary

3. review subsequent events, and justify and prepare appropriate reports for users within and external to the organization.

Kompetencje społeczne:

Student should:

1. Easily cooperate in a team of professional auditors.

2. Ethically prepare and plan the audit work in the scope of audit social role.

3. Discuss the audit findings and investigated inconsistences.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Brian Connolly
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Brian Connolly, Mikołaj Pindelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0