Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Consulting Project for Private and Public Sector

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132821-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Consulting Project for Private and Public Sector
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for GLO - bachelors
Elective courses for GLO - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Consulting workshop is introduced to provide students with a good understanding of consulting. During the workshop, students will perform a complete consulting project, from developing its concept and planning, through the implementation of milestones, quality control and timely execution of tasks, to the final presentation to a client. Participants will be familiarised with the techniques and methods of preparation and management of consulting projects, with emphasis on the written forms of data analysis and presentation.

Pełny opis:

During the course, students will obtain practical skills as far as planning, carrying-out and elaboration of a consulting project and - to a larger extend - get accustomed with consulting work specificity. Students will also develop capabilities of team-working and get involved in the process of research work and data analysis.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. P. Rumelt (2011), Good Strategy, Bad Strategy. The Difference and Why It Matters, New York: Crown Business.

2. P. Block (2000) Flawless Consulting. A Guide to Getting your Experience Used, San Francisco: Pfeiffer.

Literatura uzupełniająca:

1.Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide.

2. D. Maister, Strategy and the Fat Smoker: The Spangle Press, Boston 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

By completion the course students will:

1. possess knowledge as far as practical aspects of project management are concerned;

By completion the course students will:

1. learn techniques of project preparation;

By completion the course students will:

1. learn and experience all steps in project completion.

Umiejętności:

By completion of the course student will know how to:

1. carry out research;

By completion the course students will know how to:

identify main problem areas and propose methods of analysis

By completion the course students will know how to:

aquire, process and analyze information as well as draw conclusions based on them

By completion the course students will know how to:

prepare an offer according to client's requirements

By completion the course students will know how to:

conduct meeting with a client at different stages of a project implementation

Kompetencje społeczne:

After course completion student show:

1. ability to analyze data;

After course completion student show:

1. team-work capability;

After course completion student show:

understanding of clients' needs in the area of project;

After course completion student show:

ability to logically structuralize knowledge;

After course completion student show:

ability to deliver conclusions in form of a coherent presentation, focused on practical aspects of an issue.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0