Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowy projekt doradczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132780-P Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Finansowy projekt doradczy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przewiduje się powtórzenie wiedzy z zakresu teorii finansów oraz praktycznych metod i technik w doradztwie finansowym. Od studentów wymaga się podstawowej wiedzy z zakresu finansów, w szczególności finansów przedsiębiorstw. Różne rodzaje projektów będą omawiane podczas pierwszej połowy semestru, zaś druga poświęcona będzie prezentacji projektów opracowanych przez studentów

Pełny opis:

- odświeżyć wiedzę z zakresu finansów oraz umiejętność korzystania z metod i technik analizy finansowej

- zdobyć praktyczne umiejętności modelowania finansowego

- połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem

- nauczyć się pracy zespołowej

- nauczyć się pracy konsultanta finansowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Palepu, P. Healy, V. Bernard, Business Analysis & Valuation, Thomson Learning

Literatura uzupełniająca:

1. R. Brealey, S. Myers, Principles of Corporate Finacne, McGraw-Hill

2. S. Smart, W. Megginson, L. Gitman, Corporate Finance, Thomson South-Western

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma silne zaplecze w teoretyczne w finansach

Student potrafi zastosować metody i techniki analizy finansowej

Student wie, które elementy teorii i które narzędzia zastosować do rozwiązania poszczególnych problemów praktycznych w obszarze finansów

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzać analizę finansową z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Student potrafi budować modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Student wie, jak zastosować konkretne metody i narzędzia analizy finansowej do rozwiązywania poszczególnych problemów praktycznych w obszarze finansów

Student wie, jak zorganizować pracę i dzielić obowiązki w zespole

Student potrafi przygotować i przedstawić pisemny raport

Student potrafi przedstawić ustne wstąpienie na temat opracowanego projektu

Kompetencje społeczne:

Student posiada zdolność do logicznego i krytycznego myślenia

Twórcza praca zespołowa oraz prezentacja wyników na forum grupy

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Okoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.