Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Investment Projects Evaluation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131431-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Investment Projects Evaluation
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for MAN - bachelors
Elective courses for MAN - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The concept and basic types of investments. Investment project and standard conditions of its evaluation. Investment project cycle and characteristics of pre-investment phase. Feasibility study - construction elements. Project realisation according to corporate finance and project finance formulas. Strategy of project financing. Analysis and evaluation of project profitability using simple, complex and modified methods.

Pełny opis:

Acquaintance with basic techniques of financial and economic effectiveness evaluation of investment projects in material assets on the area of commercial and non-profit activity. Presentation of advantages and disadvantages of particular methods along with providing practical capability of using theoretical knowledge in real economic environment.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Behrens, P.M.Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych feasibility study, UNIDO,Warszawa 2003; A. Damodaran, Finanse korporacyjne, wyd. II, Helion Gliwice 2007; W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004; E.R.Yescombe, Project finance, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007; P.Felis Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wyd. WSEI, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

K. Czerkas, Project finance w polskiej praktyce, Twigger Warszawa 2002; J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2008; K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE, Katowice 2001; Ocena efektywności inwestycji, pod red. S. Wrzoska, WUE Wrocław 2008; M.S. Wiatr, Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych wg standardów bankowych, w: Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008; D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student possesses the knowledge and understands the concept of investment projects on various decision-making levels and its economic applications.

2. Student is capable of describing and interpreting the basic principles of investment project profitability.

3. Student is able to analyse and compare the available sources of financing the investment project and determine criteria of choosing the appropriate solution using various methods (simple and discount) of profitability evaluation.

Umiejętności:

1. Student is able to create a feasibility study, perform appropriate economic and financial analysis of particular investment project and justify his evaluation based on its merits.

2. Calculate the effectiveness of investment project using statistical and dynamic methods with the help of various financial instruments affecting the cost of capital.

3. Student can show major drawbacks of each particular method of profitability evaluation and choose the most appropriate one for corporate finance, project finance or non-profit type undertaking.

Kompetencje społeczne:

1.Student acquires the ability to organise the work in a team.

2.Student understands and accepts the basic principles of ethics in the area of management and finance along with the code of good practises.

3.Student acquires the capability of independent acquisition of data, information as well as its verification and analysis.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Będzieszak, Jan Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.