Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130120-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia ewolucyjna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Źródła ewolucjonizmu w ekonomii. Aparat pojęciowy ewolucjonizmu w ekonomii. Strategie ewolucyjne i ich stabilność. Zależność od ścieżki. Pojęcie rutyn w organizacjach i replikacja organizacji. Wzrost i innowacja w ujęciu schumpeterowskim. Konkurencja schumpeterowska. Ewolucja galęzi gospodarki. Koewolucja technologii, produktów, organizacji i instytucji. Naturalistyczne podejście w naukach ekonomicznych. Ewolucyjne źródła zachowań ekonomicznych ludzi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z dorobkiem metod ewolucyjnych w ekonomii. W szczególności przedstawiane jest dostosowanie i aplikacja aparatu pojęciowego biologii ewolucyjnej do zagadnień ekonomicznych oraz ich najistotniejsze aplikacje. Są to zwłaszcza aplikacje w teorii organizacji, nierównowagowej teorii wzrostu oraz w ekonomii gałęziowej. Oprócz teorii przedstawiane są również najistotniejsze wyniki empiryczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nelson, R. R., S. G. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, 1982

Literatura uzupełniająca:

1. Bowles, S. Microeconomics. Behavior, Institutions and Evolution, Princeton University Press, Princeton, 2004

2. David, P. A. Clio and the Economics of QUERTY, American Economic Review, 75(2): 332-337, 1985

3. Murmann, J. P., The Coevolution of Industries and Important Features of Their Environments, Organization Science, 24(1): 58-78, 2012

4. wybrane fragmenty innych książek oraz artykuły udostępniane w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W.1 Student ma wiedzę pozwalającą mu patrzeć na procesy gospodarcze jako złożony, ewoluujący system

W.2 Student ma wiedzę o pojęciu strategii ewolucyjnej i jej zastosowaniach w ekonomii

W.3 Student zna ewolucyjne aspekty funkcjonowania organizacji i rynków

W.4 Student zna ewolucyjne i oparte na pojedynczych agentach sposoby modelowania wzrostu gospodarczego

W.5 Student zna zastosowania ewolucjonizmu w szczegółowych działach ekonomii

Umiejętności:

U.1 Student potrafi zastosować pojęcia ewolucyjne w opisie zjawisk ekonomicznych

U.2 Student potrafi identyfikować strategie ewolucyjne i oceniać ich stabilność

U.3 Student umie wskazać procesy ewolucyjne w zjawiskach gospodarczych

U.4 Student potrafi opisać wzrost gospodarczy jako proces ewolucyjny

Kompetencje społeczne:

K.1 Student potrafi wyjaśnić innym pojęcie strategii ewolucyjnej na konkretnym przykładzie

K.2 Student potrafi uargumentować zasadność stosowania narzędzi ewolucyjnych w analizie zjawisk ekonomicznych na wybranym przykładzie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Sternal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.