Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Economic Statistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121571-D Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Economic Statistics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for QME - bachelors
Major courses for QME - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Trends and development of economic statistics. Basic research of public statistics and national accounts. The information system of public statistics in Poland. Labor market. Statistics of prices. National accounts and satellite accounts disciplines and sectors of the economy. Valuation of market and non-market household production.

Pełny opis:

The objective of the course is to provide students with knowledge and practical appliance of public statistics background, macroeconomic indicators and factors, modern methods of analytical research and economics inference. Students will acquire a knowledge concerning the information of the system of national accounts, GDP construction and household sector in Poland and UE countries.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Eurostat - European Commission (2013). European System of Accounts 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

2. Lequiller, F., Blades, D. (2014). Understanding national accounts, OECD Publishing.

Literatura uzupełniająca:

1. Eurostat (2020). Key figures on Europe ? Statistics illustrated ? 2020 edition. Third edition (https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-EI-20-001)

2. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.P., Report by the Commission in the Measurement of economic performance and social progress, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

After successful course accomplishment student should:

have a knowledge concerning basic principles of public statistics research, with particular emphasis on EUROSTAT and international organizations research,

acknowledge basic economic statistics development directions and its role in modern state,

knows and understands the basic concepts associated with the phenomena and processes which are the subject of economic statistics studies, particularly in the concept of national accounts (output, intermediate consumption, consumption, accumulation), ways of determining GDP, measures of economic development, analysis of the household sector, valuation of categories of household production,

knows and understands the methods of analysis of basic macroeconomic phenomena and processes, which are being the subject of economic statistics studies.

Umiejętności:

After successful course accomplishment student can:

use and specify a range of statistical information needed for the analysis of specific economic phenomena and processes;

formulate a thesis and research hypothesis and interpret statistical data on economic phenomena and processes;

interpret and perform a statistical analysis of the results.

Kompetencje społeczne:

After successful course accomplishment student shows:

the ability to use quantitative approach to identify changes in selected economic phenomena;

understanding the needs of analysis of macroeconomic phenomena at state and world level;

awareness of professional responsibility in the work of institutions and entities, which require the use of statistical and econometric tools.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Marszałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.