Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internationalization of the Firm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121481-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Internationalization of the Firm
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for GBI - bachelors
Courses for GLO - bachelors
Major courses for GBI - bachelors
Major courses for GLO - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

"Internationalization of the firm" is a sub-discipline of management. It includes presentation of the principles of planning and implementation of internationalization strategy of the firm, including selection of foreign markets, forms of internationalization and value chain management in the context of international engagement of a firm.

Pełny opis:

To familiarize students with the nature, motives and theoretical background of the internationalization of firm, methods of selection of foreign markets and key decisions and activities concerning the internationalization of the firm.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Tamer Cavusgil, G. Knight, J.R Riesenberger, International Business., 3rd ed. Pearson, Boston, 2017 (previous ed. 2012, 2008);

John J. Wild and Kenneth L. Wild, International Business: The Challenges of Globalization (7th Edition), Pearson Education Inc, 2013;

Kowalski A.M. (2015), Internationalization of firms. A Manual for Students, Warsaw School of Economics.

M.W. Peng, Global Business, Cengage Learning, 2014, Third Edition,

Ilam Bijaoui, SME's in an Eraof Globalization. International Business and Market Strategies, Palgrave Macmillian, New York, 2017.

Literatura uzupełniająca:

Charles W.L. Hill, International Business, (9ed.), McGraw-Hill/Irwin, 2012;

M. Peng, K. Meyer, International Business, 2nd ed. Cengage Learning 2016

Rugman A.M., Brewer T.L., The Oxford handbook of internaltional business, Oxford University Press, Oxford 2003;

S. Tamer Cavusgil and Gary Knight, Born Global Firms: A New International Enterprise, Business Expert Press, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.. Students have strong background in theoretical aspects of internationalization of the firm....

2. .Students are capable in methods and techniques of foreign markets selection...

3. Students know the characteristics, preconditions, benefits and drawbacks of various modes of firm internationalization and their consequence for value chain management. .

4. Students know which elements of theory and which tools to employ for solving a particular practical problem in the area of internationalization of the firm....

Umiejętności:

1. Student is able to apply methods of analysis for solving particular practical problem of internationalization of the firm.

2. Student is able to formulate internationalization strategy of the firm....

.3. Student is able to prepare a written report and presentation on internationalization of a particular firm...

4. Students know which elements of theory and which tools to employ for solving a particular practical problem in the area of internationalization of the firm....

Kompetencje społeczne:

1. Student has the ability to understand the ethical issues in internationalization of the firm.

2. Student has the ability to team work....

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska, Joanna Karaś, Arkadiusz Kowalski, Ewa Szulc-Wódarska, Adrian Zwoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska, Aleksandra Szarek-Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0