Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121451-D Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Global Marketing
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for GBI - bachelors
Courses for GLO - bachelors
Major courses for GBI - bachelors
Major courses for GLO - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Global and international marketing. Standardization and adaptation in global marketing. Global marketing environment. Cultural (psychic) distance. Global marketing research. Foreign market screening and selection. Global market segmentation. Foreign market entry modes. Global marketing strategies/programmes. Product and branding decisions. International product life cycle. Pricing. Channels of distribution. Global communication (promotion). Country-of-origin effect.

Pełny opis:

A general objective of the course is to present and analyse the global marketing concept and practice against the background of processes of companies' internationalization. Discussion on selected segments of international environment (e.g. cultural) is included. Main foreign market entry forms, marketing strategies and marketing-mix (4P's: product, price, distribution, communication) perspectives are covered. Relevant issues of global market research and foreign markets selection are also included in the course.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M.R. Czinkota, I.A. Ronkainen, International Marketing, 10 ed., Cengage 2013;

or

2) S. Hollensen, Global Marketing. A Decision-Oriented Approach, 8th ed., Pearson 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) M. Kotabe, K. Helsen, Global Marketing Management, 6 ed., Wiley 2014;

2) I. Doole, R. Lowe, International Marketing Strategy, 6 ed., Cengage 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Students understand the role of international determinants of marketing strategies in global marketing

Students understand the global marketing concept

Students know factors influencing standardization or adaptation of marketing strategies and programmes

Students know selected techniques of foreign market screening and market research

Students are aware od recent trends in global marketing

Umiejętności:

Students are able to identify and solve marketing problems in multi-national and multi-cultural environment

Students are able to analyze and evaluate international or global marketing programs

Students acquire skills in team work (2-4 persons each) on case studies on international or global marketing issues

Kompetencje społeczne:

Students understand ethical problems in global marketing.

Students are sensitive to cultural issues in global marketing.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

egzamin testowy: 20.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop, Izabela Kowalik, Adam Oleksiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop, Adam Oleksiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop, Adam Oleksiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.