Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121311-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic Sociology
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Economic sociology investigates economic phenomena within sociological perspective. While employing terminology, methods and techniques taken from sociology, economic sociology is seen as a broader discipline connecting economy and sociology. It supplies students in economics, management and business studies with knowledge complementary to mainstream economics. The course offers comprehensive, contemporary economic sociology with emphasis on Poland?s economic and social life.

Pełny opis:

Defining domain of economic sociology and its relations with other disciplines in social science.

Portrayal of economic life as a dimension of social life.

Characterization of economic institutions in sociological perspective.

Description of cultural, social, and political aspects of markets.

Characterization of Polish economic life within the context economic sociology.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Swedberg, "Economics and sociology: redefining their boundaries. Conversations with economists and sociologists", Princeton, NJ, Princeton Univ. Press 1990.

2. W. Morawski, "Socjologia ekonomiczna", PWN, Warszawa 2000.

3. M. Granovetter (red.), "The sociology of economic life", Boulder Col, Oxford , Westview Press 2001.

4. C. Trigilia, "Economic sociology: state, market, and society in modern capitalism", Oxford ; Malden, MA, Blackwell Publishers 2002.

5. F. Tonkiss, "Contemporary Economic Sociology. Globalization, production, inequality", Routledge, London 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Gardawski, "Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczpospolitej", IFiS PAN, Warszawa 2001.

2. L. Harrison, S. Huntington, "Kultura ma znaczenie", Zysk i S-ka, Poznań 2003.

3. M. Federowicz, "Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie", IFiS PAN, Warszawa 2005.

4. J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, "Socjologia gospodarki", Difin, Warszawa 2005.

5. L. Gilejko, "Gospodarka i społeczeństwo", SGH, Warszawa 2005

6. J. Hausner, "Zarządzanie publiczne", Scholar, Warszawa 2008.

7. Artykuły powielane (w jęz. angielskim).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Students shall possess theoretical knowledge necessary to analyze economic phenomena and processes from sociological perspective Students shall acquire knowledge on specific features of labour relations in advanced economies of the EU-15 ("old EU")

2. Students shall discover the body of knowledge developed by the contemporary economic sociology across the world and learn of historic genesis of the discipline.

3. Students shall understand the phenomenon of "social embededness" of economic behaviour

4. Students shall become familiar with economic mentality of Polish society and its evolution over the time

5. Students shall recognize interdisciplinary nature of the knowledge provided by the course, thus become aware of how that knowledge is related to the knowledge acquired prior to enrolling in the course as well as to the knowledge to be obtained on further stages of education.

Umiejętności:

1. Ability to carry critical analysis of economic phenomena and processes from sociological perspective

2. Increased agility to the role played by social factors in economic processes.

3. Awareness of impact of culture on economic behaviour

4. Enhanced adaptability to complex economic realities of modern societies.

Kompetencje społeczne:

1. Better understanding of cultural differences.

2. Increased awareness of interdisciplinary linkages within social science.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0