Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121061-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Econometrics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for IE - bachelors
Courses for QME - bachelors
Major courses for IE - bachelors
Major courses for QME - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MSG
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

Providing the students with essential knowledge of modern econometrics, operations research, macromodeling and input-output analysis, and ability of its applications in practice, emphasizing first of all applications not theory. Inducing students to friendly treating quantitative analysis of socio-economic problems. Convince students, that no field of modern economics and social and management science can abandon methods of quantitative analysis.

Teaching "Econometrics" consists of lectures and classes in computer laboratory. Studying "Econometrics" needs a knowledge of mathematics from the first year of studies and fundamentals of descriptive and mathematical statistics. Programme of "Econometrics" consists of essentials of modern econometrics, operations research, macromodeling and input-output analysis. An idea of this course assumes much stronger emphasizing applications than theory. Econometrics is appropriate introduction to use quantitative methods in economics, finance, management and marketing.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, K. Lahiri, Introduction to econometrics, 4th edition, Wiley, 2009;

R. Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, 5th ed., Dryden Press 2002;

D.N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw Hill 2002.

Literatura uzupełniająca:

J. Wooldridge, Introductory econometrics. A modern approach, 4th edition, South-Western Cengage, 2009; J.H. Stock, M.W.Watson, Introduction to econometrics, 2nd edition, Addison Wesley, 2007;

C.T. Ragsdale, Spreadsheet modeling and decision analysis. A practical

introduction to management science, 5th edition, South-Western Cengage, 2008;

N. Balakrishnan, B. Render, R.M.Stair, Managerial decision modeling with

spreadsheets, 2nd edition, Pearson 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student should:

1. Be acquainted with theoretical fundamentals of designing econometric models, their verification and prediction based on such models.

2. Know, if certain micro or macroeconomic thesis can be verified by means of econometric model.

3. Know, what type of model should be applied to describe or predict given socio-economic process or problem.

4. Know, what data are necessary to estimate a certain econometric model.

A student should:

1. Understand a structure of input-output table and know, what conclusions can be given based on this table.

2. Be acquainted with Leontief model, know what are its assumptions and what information it supplies.

A student should:

1. Be acquainted with fundamentals of simultaneous-equation models and applied general equilibrium models.

2. Know, what decision problems can be solved based on operations research.

Umiejętności:

A student should know how to:

1. Design an econometric research to verify hypotheses concerning economic and social problems.

2. Evaluate quality of the data for estimation of econometric model.

3. Interpret the results of econometric modeling and prediction.

4. Differentiate reliable and non-reliable results of modeling and prediction.

5. Estimate not complicated econometric model.

A student should know how to:

1. Infer about interdependence of production processes in branches of the economy based on input-output table.

2. Evaluate and compare efficiency and dynamics of production processes in different branches.

3. Based on Leontief model evaluate a share of each branch in GDP.

A student should know how to:

1. Specify a problem which needs a decision optimization, determine its restrictions and decision criterion.

2. Recognize a decision problem suitable to be solved by linear programming method.

Kompetencje społeczne:

A student should without fear reach for quantitative tools.

A student should understand the need of introducing quantitative analysis in every field of economics and management.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bech-Wysocka, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0