Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120920-S Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady prowadzenia działań marketingowych w otoczeniu międzynarodowym. Standaryzacja, globalizacja i adaptacja marketingu międzynarodowego. Otoczenie marketingu międzynarodowego. Marketing międzykulturowy. Międzynarodowa segmentacja rynku. Marka w marketingu międzynarodowym. Kanały dystrybucji na rynkach zagranicznych. Promocja międzynarodowa. Efekt kraju pochodzenia.

Pełny opis:

Zaprezentowanie koncepcji marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, charakterystyka i analiza uwarunkowań oraz badań na potrzeby marketingu międzynarodowego, prezentacja głównych strategii i działań marketingowych na rynkach zagranicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marketing Międzynarodowy, Współczesne trendy i praktyka. red. K.Fonfara, PWN, 2014; Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, red. Krzysztof Wach, PWN 2019

Literatura uzupełniająca:

M.K. Witek-Hajduk (2019), Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstwa, OW SGH, Warszawa; Smalec A. (2015), MARKETING MIĘDZYNARODOWY. WYBRANE ZAGADNIENIA, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; International Marketing in Europe (ed. M. Szymura-Tyc), University of Economics in Katowice, 2012. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, Wyd. 2, PWE, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie rolę uwarunkowań działań marketingowych w otoczeniu międzynarodowym i globalnym, w szczególności standaryzacji / adaptacji działań marketingowych.

Student rozumie koncepcję marketingu międzynarodowego.

Student zna najnowsze tendencje zmian w marketingu międzynarodowym.

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować i rozwiązywać problemy marketingu w otoczeniu wielonarodowym.

Student potrafi analizować międzynarodowe programy marketingowe,

Student umie ocenić strategie marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie problemy etyczne w marketingu międzynarodowym.

Student umie współpracować w ramach kilkuosobowych grup.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00%

egzamin testowy: 30.00%

referaty/eseje: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.