Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Competitiveness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120861-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Competitiveness
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for IE - bachelors
Major courses for IE - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Globalization and global competitiveness: theoretical and methodological issues. Competitive position of a country. Competitiveness and competitive ability. Investment attractiveness of countries and regions. Factor-based analysis. Comparative competitive performance. Institutional competitiveness. The Lisbon Strategy in the EU. International competitiveness of Poland's economy.

Pełny opis:

Introduction to theory and methodology of international comparative studies related to countries and enterprises in global environment. Presentation of the latest reports assessing international competitiveness, economic freedom, quality of institutions and risk in international economic relations.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.K. Kowalski, M.A. Weresa (eds) (2019), Poland: Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0, Warsaw: Warsaw School of Economics - Publishing.

M.E. Porter (2008), On Competition, Upd Exp edition, Harvard B.S.

Literatura uzupełniająca:

A.M. Kowalski (2018), Benefits of Broadening the Analysis of International Competitiveness: The Case of CEE Countries, ?AIB Insights?, Vol. 18, No. 1, pp. 7-11;

A.M. Kowalski (Ed.) (2018), Brexit and the Consequences for International Competitiveness, Palgrave Macmillan.

M.A. Weresa (ed.) (2014), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Washington, D.C.;

P. De Grauwe (2010), Dimensions of Competitiveness, MIT, Cambridge, MA;

M. Miozzo, V. Walsh (2006), International Competitiveness and Technological Change, Oxford Univ., USA;

The most important reports assessing international competitiveness: IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation and The Wall Street Journal, Index of Economic Freedom, annual report, Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student knows different concepts, techniques and models developed to study the determinants and levels of international competitiveness.

2. Student knows basic concepts connected with competitiveness and understands the difference between competitive position, competitiveness and ability to compete.

3. Student knows external aspects of competitiveness, like Foreign Direct Investments or processes of globalization and regionalization in global economy.

4. Student understands the role of innovation and institutions as ones of the most important factors driving international competitiveness.

Umiejętności:

1. Student is able to analyze statistical data and reports that assess and compare international competitiveness.

2. Student is able to id.entify the most important factors that determine competitiveness of the economies and enterprises.

3. Student is able to use Porter's Diamond model to analyze the determinants of a nation's competitive advantage relative to other countries.

4. Student acquires skills in team work and he can prepare and present team reports and presentations analyzing competitive position of selected foreign country.

Kompetencje społeczne:

Student understands ethical problems connected with international competitiveness, especially problems of developing economies.

Students understand the impact of environment for competitiveness and can assess mutual connection between them.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 60.00%

referaty/eseje: 30.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Dygas, Arkadiusz Kowalski, Agnieszka McCaleb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Arkadiusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0