Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele badań operacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120720-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Modele badań operacyjnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje wykłady poświęcone teorii optymalizacji liniowej oraz podstawom analizy sieciowej i zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi, stosowanymi w praktyce, rodzajami liniowych modeli optymalizacyjnych. Nauczenie rozwiązywania problemów decyzyjnych metodą systematycznej ich analizy, od nadania im odpowiedniej struktury modelu matematycznego do znalezienia decyzji optymalnej za pomocą odpowiedniej procedury numerycznej i zbadania wrażliwości rozwiązania optymalnego na zmiany wartości parametrów modelu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Sikora [red.], Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.

A. Decewicz, Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, J.D. Camm, K. Martin, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, South Western, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna zasady konstrukcji, szukania rozwiązania optymalnego i jego interpretacji w standardowych problemach badań operacyjnych.

Student rozumie różnice między deterministycznymi i niedeterministycznymi modelami badań operacyjnych.

Student zna ograniczenia klasycznych modeli badań operacyjnych i metod poszukiwania rozwiązań optymalnych.

Umiejętności:

Student umie uporządkować strukturę problemu decyzyjnego i zbudować jego model matematyczny.

Student umie posługiwać się standardowymi procedurami komputerowymi z zakresu badań operacyjnych.

Student umie zinterpretować uzyskane rozwiązanie optymalne problemu w języku badanego problemu decyzyjnego i przeprowadzić analizę wrażliwości.

Kompetencje społeczne:

Student wdraża się do myślenia ukierunkowanego na optymalne wykorzystanie zasobów.

Student kształtuje umiejętność modelowego widzenia rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Antosiewicz, Anna Decewicz, Michał Jakubczyk, Andrzej Stryjek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Antosiewicz, Anna Decewicz, Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz, Monika Dędys, Anna Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.