Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120470-S Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wąskie i szerokie ujęcie międzynarodowego prawa prywatnego. Prawo kolizyjne - część ogólna. Otoczenie prawne biznesu międzynarodowego. Ogólna charakterystyka unifikacji prawa prywatnego na podstawie umów międzynarodowych. Konwencja Wiedeńska o sprzedaży międzynarodowej. Prawo właściwe dla zobowiązań z umów. Międzynarodowe prawo procesowe. Międzynarodowy arbitraż handlowy.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z wąskim i szerokim ujęciem międzynarodowego prawa prywatnego.

2. Zapoznanie studentów z otoczeniem prawnym biznesu międzynarodowego.

3. Przygotowanie studentów do wyboru prawa właściwego do umów międzynarodowych.

4. Zapoznanie z międzynarodowymi aspektami umowy sprzedaży i rozstrzyganiem sporów w drodze arbitrażu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Pazdan, Prawo międzynarodowe prywatne, LexisNexis, Warszawa 2012 oraz teksty aktów prawnych omawianych na wykładzie.

Literatura uzupełniająca:

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, M. Pazdan (red.), Wolters Kluwer Polska SA, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna otoczenie prawne biznesu międzynarodowego.

2. Student rozumie zasady i skutki stosowania prawa prywatnego międzynarodowego, w tym zwłaszcza prawa kolizyjnego i prawa procesowego.

3. Student potrafi wskazać prawo właściwe dla zobowiązań z umów.

Umiejętności:

1. Student potrafi zidentyfikować problemy egzekwowania zobowiązań w otoczeniu międzynarodowym.

2. Student potrafi rozwiązywać proste problemy egzekwowania zobowiązań w otoczeniu międzynarodowym.

3. Student umie pracować w zespołach kilkuosobowych

Kompetencje społeczne:

Student rozumie problemy etyczne.

Student umie pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Nowak-Far
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.