Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120200-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Elementy sprawozdania finansowego. Koszt i źródła pozyskania kapitału. Rachunek cash flow. Majątek obrotowy netto. Metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych. Ryzyko operacyjne i finansowe. Strategie finansowania aktywów. Rozszerzony model Du-Ponta. Podstawy budżetowania. Metody wyceny. Mierniki wartości kreowanej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami teorii i praktyki finansów przedsiębiorstwa obejmującymi finansowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa i sposoby posługiwania się instrumentami finansowymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P. Russel, M.Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki Akcyjnej, Difin, Warszawa 2017

2. A.Karmańska, J.Ostaszewski (red.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauki o finansach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016;

3.J.Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015;

4. W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, 2011;

5.J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska- Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009;

6. A.Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011;

7. J.Szczepański, L.Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007; E.Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1.J.Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2004;

2.J.Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2012;

3.D.Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Wolters Kluwer 2011;

4. A.Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007;

5. W.Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. rozumieć znaczenie informacji płynących z poszczególnych elementów opisu pozycji finansowej przedsiębiorstwa,

2. znać źródła i alternatywne możliwości pozyskania kapitału,

3. rozumieć oddziaływanie różnych czynników finansowych na wartość i wyniki przedsiębiorstwa,

4. posiadać wiedzę na temat strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student powinien:

1. umieć kalkulować wartość pieniądza w czasie oraz dyskontować przy stałej i zmiennej stopie procentowej,

2. potrafić wykorzystać rachunek cash flows w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

3. umieć szacować średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie,

4. umieć wykorzystać metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych,

5. prawidłowo analizować ryzyko operacyjne i finansowe w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. rozumieć istotę różnych metod wyceny przedsiębiorstwa,

2. potrafić samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Aleksandra Duliniec, Jacek Grzywacz, Krzysztof Marecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.