Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120190-S Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami teorii i praktyki finansów przedsiębiorstwa obejmującymi finansowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa i sposoby posługiwania się instrumentami finansowymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018; J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009; A.Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011; J.Szczepański, L.Szyszko (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007; E.Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011; G. Gołębiowski (red), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2020; E. Brigham, J. Houston, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

J. Grzywacz, Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022. J. Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2004; J.Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2012; D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Wolters Kluwer 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. rozumieć znaczenie informacji płynących z poszczególnych elementów opisu pozycji finansowej przedsiębiorstwa;

2. znać źródła i alternatywne możliwości pozyskania kapitału;

3. rozumieć oddziaływanie różnych czynników finansowych na wartość i wyniki przedsiębiorstwa;

4. posiadać wiedzę na temat strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Umiejętności:

Student powinien:

1. umieć kalkulować wartość pieniądza w czasie oraz dyskontować przy stałej i zmiennej stopie procentowej;

2. potrafić wykorzystać rachunek cash flows w zarządzaniu przedsiębiorstwem;

3. umieć szacować średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie;

4. umieć wykorzystać metody dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych;

5. prawidłowo analizować ryzyko operacyjne i finansowe w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. rozumieć istotę różnych metod wyceny przedsiębiorstwa;

2. potrafić samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

egzamin ustny: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Bem, Tomasz Cicirko, Jacek Grzywacz, Krzysztof Marecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.