Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic and Financial Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120031-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economic and Financial Analysis
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for GBI - bachelors
Courses for GLO - bachelors
Courses for MAN - bachelors
Elective courses for GBI - bachelors
Elective courses for GLO - bachelors
Major courses for MAN - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-LOG
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

There are five main objectives for this course:

- to provide students with a good understanding of the scope and function of financial analysis at the firm level;

- to provide students with the knowledge of free cash flow calculations methods;

- to provide students with the knowledge of liquidity and credit quality analysis;

- to provide students with the knowledge of costing techniques;

- case studies will develop skills to analyse companies.

Pełny opis:

This course is intended to provide students with a working knowledge of the principles and practices of financial analysis. The course will survey the major topics concerning financial analysis of an enterprise, including:

analysis of financial statements, analysis of liquidity, analysis of creditworthiness of a company, analysis of break even points and leverage, summary analysis with two case studies.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gibson, H.C., Financial Analysis and Reporting, Thompson Analytics, 2004.

Literatura uzupełniająca:

Britton A., Jorissen A., David Alexander D., International Financial Reporting and Analysis, Cengage Learning EMEA, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student knows the structure of financial statements and understand information that they contain.

2. Student knows how to calculate and to measure free cash flows.

3. Student knows how to evaluate liquidity and credit quality of a company.

4. Student knows methods of costing techniques (total costs and marginal cost).

Umiejętności:

1. Student can acquire information from different sources which is necessary for performing financial and economic analysis of the company.

2. Student can interpret different measures concerning assets and liabilities of a company.

3. Student can assess the company liquidity and credit quality.

4. Student should be able to carry out on his/her own the comprehensive analysis of financial situation of a given company.

5. Student should be able to present results of his/her analysis.

Kompetencje społeczne:

1, Student is prepared to work in financial departments and units of different enterprises and institutions as financial analyst.

2. The student should understand the need for continuous education in this area.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emil Ślązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Szypulewska-Porczyńska, Emil Ślązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz, Emil Ślązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz, Emil Ślązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0