Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski I (1-szy semestr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 101510-D Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski I (1-szy semestr)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Lektorat z języka obcego I - studia licencjackie stacjonarne - semestr I
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Język polski I (1-szy semestr)

Literatura:

Literatura podstawowa:

"Hurra po polsku1" M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Prolog, Kraków 2020

"Polski krok po kroku 1" I. Stempek, A.Stelmach, S. Dawidek, A.Szymkiewicz, Glossa. Kraków 2010

Literatura uzupełniająca:

"Język polski dla cudzoziemców" M. Pasieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001

"Ten, ta, to" J. Lechowicz, J. Podsiadły , Wing, Łódź 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna terminologię (pojęcia,definicje) odnośnie do poruszanych w semestrze zagadnień tematycznych.

Student posiada wiedzę językową umożliwiającą komunikowanie się w języku ogólnym oraz podstawowym języku specjalistycznym.

Student posiada wiedzę o podstawowych strukturach gramatycznych.

Umiejętności:

Student stosuje terminologię (pojęcia, definicje) odnośnie do poruszanych w semestrze zagadnień w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Student wykorzystuje wiedzę językową w celu komunikowania się w języku ogólnym i podstawowym języku specjalistycznym.

Student potrafi stosować podstawowe struktury gramatyczne w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi formułować problemy i stawiać pytania oraz interpretować rzeczywistość społeczną i procesy ekonomiczne.

Student identyfikuje różnice międzykulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych.

Student potrafi współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

egzamin ustny: 40.00%

kolokwium: 10.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.