Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Waluty wirtualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239680-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Waluty wirtualne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Najnowocześniejsze technologie i ich zastosowania w obszarze finansowym.

Kryptowaluty: mechanizmy działania, inwestycje, wycena, crowdfunding.

Central bank digital currencies (CBDC), stablecoins.

Formy pieniądza; cyfrowy pieniądz, elektroniczny pieniądz.

Geneza Bitcoina i kryptowalut.

Mechanizmy powstawania i funkcjonowania walut alternatywnych i ich znaczenie.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zastosowaniem nowoczesnych technologii w obszarze finansowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Tabscott, a. Tabscott, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World, 2016; ECB (2012, 2015). 'Virtual currency schemes', 'Virtual currency schemes ? a further analysis';

Literatura uzupełniająca:

Gerald P. Dwyer (2015): 'The economics of Bitcoin and similar private digital currencies';

D. Yermack (2013): Is Bitcoin a Real Currency? An economic appraisal;

Warren E. Weber (2016), Bank of Canada: 'A Bitcoin Standard: Lessons from the Gold Standard';

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Mechanizmy powstawania i funkcjonowania walut wirtualnych

inwestycje i wycena kryptowalut

Cyberbezpieczeństwo i przestępczość kryptowalutowa

Zastosowania technologii blockchain

Umiejętności:

Umiejętność projektowania własnych przedsięwzięć z użyciem walut wirtualnych

Umiejętność inwestowania na rynku kryptowalutowym

Umiejętność rozpoznawania zagrożeń na rynku kryptowalut

Umiejętność analizy systemów monetarnych z holistycznego punktu widzenia

Kompetencje społeczne:

Zachowania etyczne rynku

Praca grupowa

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 25.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0