Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrównoważone gospodarowanie energią na poziomie globalnym i lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230520-P Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Zrównoważone gospodarowanie energią na poziomie globalnym i lokalnym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy koncepcji zrównoważonego gospodarowania energią i pokazuje możliwości funkcjonowania takiego modelu rozwojowego na poziomie globalnym i lokalnym. Szczegółowo omawiane są aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe gospodarowania energią jak również uwarunkowania technologiczne i polityczne. W ramach przedmiotu studenci poszerzają wiedzę z zakresu zrównoważonego gospodarowania energią, poznają szerokie i znaczące uwarunkowania jak również konsekwencje dotychczasowej strategii wzrostu gospodarczego oraz poznają pożądane narzędzia polityk i działań na poziomie decyzji globalnych i lokalnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w świetle teorii i praktyki, z zagadnieniami zrównoważonego gospodarowania energią we współczesnej gospodarce. Szczególny nacisk kładzie się na kwestie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem rynków energii i ich aspekty społeczne oraz środowiskowe na poziomie globalnym i lokalnym. Analizie poddaje się także polityczne uwarunkowania zrównoważonej gospodarki energetycznej, przedstawia się nowe modele zarządzania energią na poziomie globalnym i lokalnym, pokazuje się wykorzystywane narzędzia regulacji i ich ocenia ich skuteczność oddziaływania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. W. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf , New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, 1990.

2. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2010.

3.Wojtkowska-Łodej G., Motowidlak T., Szablewski A., Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki, Elipsa, Warszawa 2018.

4.R.Perman, Y. Ma, J. McGilvray, M. Common, Natural Resource and Environmental Economics, Pearson Education Limited, 3 rd edition, Edinburgh Gate, Harlow, Essex. 2003.

5.J. D. Sachs, The Age of Sustainable Development, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Sustainable development in the European Union, Eurostat, 2018 edition

2. The Energy Atlas 2018. Facts and figures about renewables in Europe, Heinrich Böll Foundation, Friends of the Earth Europe, European Renewable Energies Federation, Green European Foundation, http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2018/energy_atlas.pdf

3. Wojtkowska-Łodej, G., Nyga-Łukaszewska, H., Strategia niskoemisyjnego rozwoju Unii Europejskiej i jej implikacje dla państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, (w:) red. naukowa M. Strojny, Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 295-315, ISBN ? 978-83-8030-241-9.

4. G.Wojtkowska-Łodej, W kierunku budowania gospodarki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej ?działania w obszarze energii i klimatu (w:) Ekonomia i Środowisko PN 453, Tytuł tomu: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, redaktorzy tematyczni, A. Becla, K. Kociszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.

http://www.sgh.waw.pl/en/Documents/wyzwania_ekonomiczne_raport_krynica2018.pdf

3. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta: zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze energii

Rozumie uwarunkowania gospodarowania energia na poziomie lokalnym i ich skutków globalnych

Posiada wiedzę w zakresie możliwości wykorzystywanych narzędzi polityk na poziomie globalnym i lokalnym sprzyjającym budowaniu modelu zrównoważonego gospodarowania energią

Umiejętności:

Student umie określić cechy i uwarunkowania nowych modeli zrównoważonego zarzadzania energią

Student umie krytycznie ocenić działania w ramach polityki energetycznej na poziomie lokalnym wobec koncepcji zrównoważonego zarządzania energią

Student umie krytycznie ocenić działania podejmowane na forum międzynarodowym z punktu widzenia długoterminowej koncepcji zrównoważonego zarządzania energią

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje kompetencje w zakresie oceny działań instytucji publicznych, przedsiębiorstw, odbiorców energii na rynku lokalnym

Student dostrzega zależności między lokalnym wykorzystywaniem nośników energii i ich skutkami zewnętrznymi

Wykazuje się przedsiębiorczością

Umie integrować posiadaną wiedzę i formułować własne poglądy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup, Maciej Cygler, Paweł Lesiak, Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.