Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Labour Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222111-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Labour Economics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for QEM - masters
Major courses for QEM - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The aim of this course is to present students contemporary labour market models, empirical strategies of analyzing

labour markets as well as important empirical findings and stylized facts. The lecture is to introduce basic research

topics, methodological approaches and to provide the participant with the ability to study labour economics on his/her

own. During the classes the problems discussed during the lecture will be treated formally and empirical methodologies

and findings will be discussed.

The course in labour economics is aimed at familiarizing students with the basic empirical regularities of labour

markets, with a focus on Polish labour market; at understanding and utilizing the basic theoretical concepts and models;

and on essential tools of empirical analysis. The course supplies the basis to understand and describe the crucial

developments and mechanisms on the labour market, in both short- and long-term. The importance of labour market

institutions is presented.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Boeri and J. van Ours, The Economics of Imperfect Labor Markets: Second Edition, Princeton University Press, 2013;

P. Cahuc and A. Zylberberg, Labor Economics, MIT Press, 2004; R. Layard, S. Nickell and R. Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance and The Labour Market, Oxford University Press, 1991 or 2005.

Literatura uzupełniająca:

O.Ashenfelter, R.Layard, 1999, Handbook of Labor Economics, Vol. I, II, North Holland, Amsterdam; O.Ashenfelter, D.Card, 1999, Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, 3B and 3C, North Holland, Amsterdam; Ch.Pissarides, 2000, Equilibrium Unemployment Theory, MIT Press, Cambridge; Materiały zalecane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student should be able to

1. Pinpoint the factors that make the labour market an uncompetitive one.

2. Understand mechanisms determining labour supply and labour demand and the wage formation.

3. Explain the influence of the labour market institutions on its micro- and macroeconomic performance.

4. Critically judge the empirical literature on the subject

Umiejętności:

A student should know how to:

1. Critically synthesize and review the scientific literature on the subject.

2. Take advantage of the due modelling tools and analytical methods to describe and depict major issues upon the introductory and intermediate level of labour economics.

3. Employ the acquired knowledge of the mechanisms governing the labour market performance to explain the observed regularities and phenomena.

Kompetencje społeczne:

1. Identification of non-economic factors influencing labour markets

2. Ability to participate in multidisciplinary debates on labour

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski, Iga Magda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Góra, Iga Magda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Ruzik-Sierdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0