Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222050-D Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria stosowana
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Repetytorium z podstaw modelowania ekonometrycznego. Idea, założenia i własności estymatorów MNK. Źródła i typy danych ekonomicznych. Dobór postaci modelu, testy poprawności konstrukcji modelu. Testowanie własności składnika losowego modelu. Estymacja, weryfikacja i interpretacja oszacowań wybranych modeli nieliniowych. Modelowanie jakościowej zmiennej objaśnianej. Prognozowanie ekonometryczne. Ocena jakości prognostycznej modeli z ciągłą i dyskretną zmienną objaśnianą.

Pełny opis:

1. Uporządkowanie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym uzyskanej na pierwszym stopniu studiów ekonomicznych. 2. Rozszerzenie znajomości technik ekonometrycznych w kierunku zastosowań, zaznajomienia się z głównymi "pułapkami" empirycznych analiz ekonometrycznych oraz obszarami zastosowań modelowania ekonometrycznego. 3. Zaznajomienie studentów z ekonometrycznymi pakietami komputerowymi oraz praktycznymi aspektami interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia mają charakter empiryczny: koncentrują się na praktycznych zastosowaniach metod analizy ekonometrycznej prezentowanych studentom kierunków ekonomicznych w ramach wykładu z ekonometrii na poziomie licencjackim. Program "Ekonometrii stosowanej" obejmuje zastosowania zarówno podstawowych narzędzi modelowania ekonometrycznego, jak i tych bardziej zaawansowanych, w tym technik modelowania danych panelowych, modeli nieliniowych oraz modeli zmiennej jakościowej. Wybór konkretnych przykładów zastosowań (analiz empirycznych) został pozostawiony do decyzji prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala "Ekonometria", PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business 2012;

T. Kufel "Ekonometria, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL", PWN 2007;

M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics", John Wiley & Sons 2012;

A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. Znać podstawowe nurty współczesnej ekonometrii, źródła i typy danych ekonomicznych oraz założenia i ograniczenia podstawowych metod estymacji modeli ekonometrycznych.

2. Przestawić algorytm weryfikacji jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z uwzględnieniem testów istotności, współliniowości zmiennych objaśniających, specyfikacji postaci modelu oraz własności składnika losowego.

3. Umieć wskazać przyczyny, skutki oraz środki zaradcze stosowane w przypadku, gdy model nie spełnia założeń zastosowanej metody estymacji.

4. Opisać zakres zastosowań oraz ograniczenia modeli nieliniowych, modeli zmiennej jakościowej oraz modeli danych panelowych.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Samodzielnie zaprojektować, skonstruować, oszacować, zweryfikować i zinterpretować wyniki estymacji następujących klas modeli ekonometrycznych: jednorównaniowego modelu liniowego; dwumianowego modelu zmiennej jakościowej; modeli nieliniowych (linearyzowanych oraz ściśle nieliniowych); podstawowych klas modeli danych panelowych.

2. Zastosować standardowe metody statystycznej weryfikacji wyników estymacji, w tym testów istotności zmiennych i ich podzbiorów, współliniowości zmiennych objaśniających, własności składnika losowego (autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności rozkładu) oraz testów specyfikacji w modelach zagnieżdżonych i niezagnieżdżonych.

3. Konstruować i oceniać jakość prognozy dla ciągłych, jakościowych oraz ograniczonych zmiennych objaśnianych.

4. Wskazać źródła danych ekonomicznych oraz ocenić ich jakość z punktu widzenia zastosowania w modelach ekonometrycznych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien również nabyć zdolności do:

1. Krytycznego spojrzenia na wyniki estymacji modeli ekonometrycznych.

2. Samodzielnego uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz wnioskowania o poprawności uzyskanych wyników na podstawie literatury empirycznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rumiana Górska, Marek Radzikowski, Emilia Tomczyk, Marcin Topolewski, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Tomczyk, Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Tomczyk, Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rumiana Górska, Marek Radzikowski, Emilia Tomczyk, Marcin Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.