Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cultural Determinants of International Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221371-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Cultural Determinants of International Business
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for IMA - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Basic concepts and classifications of cultures (national, business, corporate etc.) and their importance for operations of international business. Analysis of variety of cultural determinants in the companies' activities in foreign markets.

Pełny opis:

Presentation of selected theoretical concepts of culture (at macro-, meso- and micro- level). Characteristics of elements of culture and presentation of main typologies of culture as elements of international environment of companies. Analysis of relations between cultural factors and activities in the area of international business.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R.M. Steers, C.J. Sanchez-Runde, L. Nardon, Management Across Cultures, Cambridge University Press, 2010; G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations, 3rd ed., McGraw-Hill, 2010.

Literatura uzupełniająca:

M.J. Browaeys, R. Price, Understanding Cross-Cultural Management, Prentice-Hall, 2008; J. Usnier, J.A. Lee, Marketing Across Cultures, Pearson, 2009; S.C. Schneider, J.L. Barsoux, Managing Across Cultures, 2nd ed., Prentice- Hall, 2003; R.R. Gesteland, Cross-Cultural Business Behavior, Copenhagen Business School Press, 1999; Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, (ed. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P.W. Dorfman, V. Gupta) , Sage, 2004; Managing Across Cultures, (ed. M. Warner, P. Joynt), 2nd ed., Thomson, 2002; F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Riding the Waves of Culture, N. Brealey Publ., 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows the basic concepts and theoretical typologies of culture (national, business and corporate).

Student knows the scope and understands the importance of cultural factors for international business operations.

Student knows recent international cultural trends.

Umiejętności:

Student is able to identify and compare the main types of culture (national, business, corporate).

Student is able to give examples of companies' activities in foreign markets in which local/regional specificity has been considered.

Student is able to identify mistakes in companies' activities in foreign markets resulting from ignorance od cultural factors.

Kompetencje społeczne:

Student is able to find himself/herself in a diversified cultural environment.

Student is sensitive to cultural specificity/diversity in international business.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 35.00%

egzamin testowy: 35.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.