Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza koniunktury i rynków zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121520-P Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza koniunktury i rynków zagranicznych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-GLO
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele analizy koniunktury i badania rynków zagranicznych. Źródła cykliczności w gospodarce. Współczesny cykl koniunkturalny i jego przebieg. Metody diagnozowania i prognozowania koniunktur oraz badań rynkowych. Analizy rynkowe: rynek surowców mineralnych i rolnych, dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, rynek usług. Koniunktura w gospodarce a handel międzynarodowy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teorii i praktyki analizy koniunktury oraz badań rynkowch.

Course objective is to introduces students to theory and practice of business cycle analysis and market research

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Lubiński, Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004;

R. Barczyk, M. Lubiński, W. Małecki, Banki a cykle koniunkturalne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

R.Barczyk, L.Kąsek, M.Lubiński, K.Marczewski, Nowe oblicza cykli koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006; R.Barczyk, M.Lubiński, Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; A. Wojtyna (red. naukowa), Charakter ożywienia po kryzysie, PWE, Warszawa, 2014;

M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012.

E. Adamowicz, Dudek S., Ratuszny E., Walczyk K., Kluza S., Koniunktura gospodarcza i bankowa w Europie Środkowo-Wschodniej, w: H. Godlewska-Majkowska, P. Wachowiak, M. Strojny, B. Majewski, Europa Środkowa i Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, Oficyna SGH, Warszawa 2019, s. 353 - 384.

W. Małecki, Finansjalizacja cykli koniunkturalnych i jej konsekwencje dla polityki, Gospodarka Narodowa 4(284), lipiec - sierpień 2016, s. 47 - 68.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

- poznać źródła i mechanizmy zmian koniunkturalnych w gospodarce i na rynkach towarów i i usług;

- nabyć wiedzę o współczesnych cyklach koniunkturalnych, metodach ich diagnozowania i wpływu na sytuację na rynkach branżowych;

-posiąść wiedzę o strukturalnych cechach rynków towarów i usług oraz metod ich diagnozowania i prognozowania.

Umiejętności:

Student powinien:

- umieć interpretować i dokonać analizy cykliczności w gospodarce w oparciu o dostępne dane statystyczne;

- umieć przeprowadzić analizę wybranego rynku towaru lub usługi;

- umieć wykorzystać wyniki swoich badań do prowadzonej działalności na rynkach zagranicznych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien;

- potrafić samodzielnie interpretować stan koniunktury w gospodarce i jej branżach ;

- umieć pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Wojtkowska-Łodej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jasiński, Ewa Latoszek, Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Latoszek, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Latoszek, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.